Reglement van de prijswedstrijd

Reglement van de prijswedstrijd

"Vul de enquête in en win een TLC Plus-kit"

HET BEDRIJF PROMOTEN

Dit initiatief, genaamd "Vul de enquête in en win een TLC Plus-kit", is een prijswedstrijd die gepromoot wordt door Trelleborg Wheel Systems Germany Gmbh, gevestigd in Helmholtzstraße 1, 64711 Erbach, Duitsland, met registratienummer HRB 71478 en website www.Trelleborg.com/wheels/de.

TOEPASSINGSGEBIED

Dit initiatief zal plaatsvinden in de volgende landen: Italië, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Rusland, België, Nederland, VK, Oostenrijk en Polen.

GELDIGHEIDSPERIODE

De prijswedstrijd zal starten op juni 10 en eindigen op juli 10. De eindtrekking zal plaatsvinden op 30 juli.

DOEL VAN DE COMPETITIE

De wedstrijd is bedoeld om een product van Trelleborg en de prestatie ervan binnen de landbouwsector te promoten.

POTENTIËLE DEELNEMERS (hierna "potentiële deelnemers")

De wedstrijd is open voor alle professionele landbouwers van de hierboven vermelde landen, wier contacten beschikbaar zijn in de CRM van het bedrijf.

COMMUNICATIE

De communicatie naar de potentiële deelnemers zal gebeuren via e-mail.

Het volledig regelement van de prijswedstrijd is beschikbaar op www.Trelleborg.com/wheels/de

WERKWIJZE EN METHODE VAN DEELNAME

Tijdens de geldigheidsduur van het initiatief zullen de potentiële deelnemers een e-mail ontvangen op het adres dat het bedrijf van hen heeft met een link naar de enquête. Als de potentiële deelnemer antwoordt op alle vragen, heeft hij het recht om deel te nemen aan de wedstrijd. Op het einde van het initiatief zullen alle e-mailadressen en bijnamen van de deelnemers die de enquête ingevuld hebben, opgenomen worden in een database die gebruikt zal worden voor de prijstrekking.

Voor de trekking zullen de identificatiegegevens van alle personen die recht hebben op deelname afgedrukt worden op loten en vervolgens zullen de loten uit een urne worden getrokken.

De winnaars (drie in totaal) zullen op de hoogte gebracht worden via een e-mail naar het e-mailadres dat ze opgegeven hebben bij de registratie voor de wedstrijd.

Na de e-mail hebben de winnaars drie weken de tijd om het promotend bedrijf te informeren over het feit of ze de prijs willen aanvragen of hem toegekend willen krijgen. Nadat deze periode verstreken is, zal er een vervangende winnaar bepaald worden voor elke niet aangevraagde of niet toegekende prijs. Dezelfde verzilveringsregels zijn van toepassing op de vervangende winnaars.

Het promotend bedrijf wijst alle verantwoordelijkheid af voor wijzigingen die uitgevoerd worden na de deelname aan de wedstrijd. De promotende partij mag het verloop van de wedstrijd wijzigen of de wedstrijd vroegtijdig beëindigen als de juiste uitvoering ervan niet langer haalbaar is wegens technische of wettelijke redenen. Als de prijzen die hieronder vermeld staan, niet beschikbaar zijn, mogen ze vervangen worden met een soortgelijke prijs. Dit geldt niet als de promotende partij de wijzigingen of de beëindiging opzettelijk of door nalatigheid veroorzaakt heeft.

PRIJZEN

De prijzenpot van de prijswedstrijd heeft een waarde van € 1350,00. Btw niet inbegrepen

De prijzen die worden toegekend aan de winnaars van de wedstrijd, zijn de volgende:


Prijs

Aantal

Waarde

TLC Plus Kit

1

450 €

TLC Plus Kit

1

450 €

TLC Plus Kit

1

450 €


GRATIS DEELNAME

Deelname aan deze wedstrijd is gratis, behalve dan de kosten van de internetverbinding op het tariefplan van de telefoonmaatschappij die de deelnemer gebruikt en deze kosten zijn geen bron van inkomsten voor het promotend bedrijf.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De promotor verbindt zich ertoe de gegevens die de klanten vrijgegeven hebben, te gebruiken en te bewaren in volledige naleving van de EU-verordening 2016/679. De persoonsgegevens die verzameld zijn voor dit initiatief zullen manueel en elektronisch verwerkt worden voor het doeleinde van deelname aan dit evenement en voor die deelnemers die officieel hun toestemming hebben gegeven voor zowel de verwerking van hun gegevens, en voor het doeleinde van het verzenden van promotie-/reclamemateriaal of commerciële informatie. De verstrekking van de gegevens is optioneel, maar als de deelnemers geen toestemming geven voor de verwerking voor de evenementsbeheerdoeleinden, kunnen er geen prijzen toegekend worden. De winnaars en de deelnemers kunnen op om het even welk moment de correctie of annulering van hun gegevens verzoeken of bezwaar maken tegen de verwerking ervan door contact op te nemen met de promotor van het evenement die hierboven vermeld staat. Voor meer details kunt u de volledige informatie op het volgende adres bekijken https://www.trelleborg.com/it/wheels/privacy--notice.

De gegevens zullen uitsluitend gecommuniceerd worden aan de personen die rechtstreeks betrokken zijn bij het voldoen aan de verplichte vereisten die vastgesteld zijn in het reglement en de wetgeving inzake prijswedstrijden.

DIVERS

Deze overeenkomst valt onder de wetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland.

Rechtsmiddelen voor de deelname aan de wedstrijd en de trekking zijn uitgesloten.

Als er een bepaling in deze overeenkomst volledig of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar wordt, zal de geldigheid van de andere bepalingen in deze overeenkomst hierdoor niet aangetast worden.


Contacteer ons

*
*
*
*
*
*
*