Trelleborg 605 Sewer-Lock
Trelleborg 605 Sewer-Lock

Integrert pakningssystem til plastrør og deler for avløpsvann, overvann og kabelrør.

Trelleborg Din-Lock
Trelleborg Din-Lock
Er en integrert pakning som holdes på plass i et DIN-spor for plastrør og deler for avløp og kabelrør