Konstruertepakningsløsninger for plastrør

Børn, der drikker vand
Pakninger for drikkevannsrør
Avløpsanlegg
Pakninger for avløpsrør
Korrugerte rør
Pakninger for korrugerte rør
Vanntette systemer som varer

Problemfri lagring, transport og installasjon