Privacy Notice GDPR

Adatvédelmi nyilatkozat a 679/2016. sz. Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) szerint

A Személyes adatok kezelője

Trelleborg Wheel Systems

Svehlova 1900/3

10600, Prague

Czech Republic

e-mail: tws.czech@trelleborg.com

Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti, hogyan és milyen célokra használjuk Személyes adatait. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az adatvédelmi nyilatkozatot.

Hogyan gyűjtünk Öntől információt?

Információt szerzünk Önről, amikor kapcsolatba lép velünk a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, használja a webhelyünket, kitölt egy online regisztrációs űrlapot, hogy rendszeresen híreket kapjon tőlünk, és/vagy letöltsön egy terméktájékoztatót, tanulmányt, webináriumot vagy videót, megnyit egy tőlünk kapott e-mailt vagy rákattint arra, vagy felkeres bennünket nemzetközi és helyi kereskedelmi vásárokon.

Emellett más forrásokból származó információkat is gyűjtünk, ideértve a szakmai címjegyzékeket és egyéb kereskedelmi forgalomban vagy nyilvánosan hozzáférhető forrásokat. Ha a Személyes adatait nem Öntől, hanem más forrásból szerezzük meg, ismertetjük Önnel a forrást a következő alkalommal, amikor kapcsolatba lépünk egymással.

Milyen típusú információt gyűjtünk Öntől?

Az általunk gyűjtött személyes adatok a következőket tartalmazhatják:

•         Vezetéknév és keresztnév;

•         E-mail-cím;

•         A vállalat neve;

•         Munkahelyi telefonszám;

•         Tartózkodási hely;

•         Beosztás;

•         Az iparág, amelyben a vállalat működik;

•         IP-cím;

•         A termékeinkkel és megoldásainkkal kapcsolatos érdeklődése;

•         Információ arról, hogy milyen weboldalakat és letöltéseket ért el, és mikor.

Hogyan használjuk a személyes adatait?

A Trelleborg az Ön személyes adatait arra használja fel, hogy tájékoztassa Önt a Trelleborg nyomtatási megoldásaival kapcsolatos marketingcélú promóciós információkról/kampányról;

Ezeket a személyes adatokat anyavállalatunkkal vagy egyéb Trelleborg-leányvállalatokkal, például a tengerentúli létesítményeinkkel és kereskedelmi irodáinkkal oszthatjuk meg, kizárólag marketing- és promóciós tevékenységek végzése céljából.

Személyes adatait tárolhatjuk a Trelleborg nyomtatási megoldásainak CRM-adatbázisában.

Profilkészítés

Felhasználhatjuk Személyes adataidat, hogy létrehozzuk az Ön érdeklődési körének és preferenciáinak profilját a nyomdaipari termékek és megoldások terén annak érdekében, hogy felkereshessük az Ön számára releváns információkkal. A webhelyünkön vagy a kampány kezdőlapjain lévő űrlapon keresztül beléphet az adatbázisunkba, ahol a demográfiai vagy a marketingpreferencia-információk alapján a kommunikációt és a céladatbázist az Ön által megadott adatokra szabjuk. A szándékaira vonatkozó információkat is gyűjtünk, mint például (de nem kizárólag) az e-mailekre való kattintások, az űrlapok benyújtása, a webhelyünkön tett látogatások, valamint a profil- és az elkötelezettségi információk keverékét felhasználjuk annak megállapítására, hogy jelenleg érdeklődik-e a megoldásaink iránt. Ez abban segít, hogy célzott kommunikációt biztosítsunk, valamint csak azokat a személyeket kövessük nyomon, akik nagyon elkötelezettek vagy aktuális érdeklődést tanúsítanak a megoldásaink iránt. A hatékonyságunk növelése érdekében akkor is használhatunk további információkat Önről, ha azok külső forrásokból érhetők el, például, de nem kizárólag a Google Analytics szolgáltatáson keresztül.

Mi az adatfeldolgozásunk jogalapja?

Az adatai feldolgozásának jogalapját az képezi, hogy az adatfeldolgozás szükséges azon jogos érdekünk teljesítéséhez, hogy az Ön számára a megrendelt vagy kért termékeket, szolgáltatásokat és információkat biztosítsuk, válaszoljunk kérdéseire és kezeljük visszajelzéseit, piacra vigyük termékeinket, azonosítsuk az üzleti lehetőségeket és növeljük értékesítéseinket. Csökkentettük az általunk összegyűjtött személyes adatok körét, hogy személyre szabott kommunikációt biztosítsunk Önnek, amelyre úgy véljük, számít. A gyűjtött személyes adatok kizárólag szakmai minőségére korlátozódnak, és a magánéletére vonatkozó információkra nem terjednek ki. A profilt a tanúsított érdeklődése, a helyadatok, a digitális elkötelezettség (e-mail-megnyitások és kattintások, űrlapkitöltések, webhelylátogatások, letöltött eszközök) alapján készítjük el, továbbá tároljuk az adatait az IP-címéről is, azonban a profilalkotás korlátozott, és semmilyen módon nem hoz létre átfogó képet Önről vagy szokásairól és érdeklődéséről, és nem keletkeztet Önre nézve semmilyen joghatást.

Személyes adatainak továbbítása

A cégcsoportunk működési módjából adódóan, üzletszervezésünk jogos érdeke alapján megoszthatjuk adatait más szervezetekkel a Trelleborg Csoporton belül. Továbbíthatjuk ezeket a Személyes adatokat olyan országokba, területekre, illetve szervezeteknek is, amelyek az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül találhatók, és amelyekre vonatkozóan a megfelelő szintű védelem biztosítását az Európai Bizottság nem ismerte el. Ebben az esetben a Személyes adatainak védelme érdekében a Trelleborg megfelelő biztosítékokat nyújt, mint például az Európai Bizottság vagy az illetékes EGT-beli nemzeti adatvédelmi hatóság által elfogadott általános adatvédelmi záradék.

Emellett előfordulhat, hogy közöljük az adatait külső felekkel, például a Trelleborg utasításai szerint az adatait feldolgozó beszállítókkal és szolgáltatókkal. Amennyiben az ilyen közzététel az adatainak az EU/EGT-n kívülre történő továbbításával jár, biztosítani fogjuk, hogy az Európai Bizottság által elfogadott egységes adatvédelmi feltételeket az átadó Trelleborg szervezet és a fogadó külső fél is elfogadja. Eltérő esetben az ilyen adattovábbítást megelőzően más biztosítékokat léptetünk életbe.

A személyes adatait nem értékesítjük harmadik félnek.

Marketingkommunikáció

Ha nem szeretne direktmarketing-kommunikációt kapni tőlünk termékeinkről/megoldásainkról/a legújabb innovációkról, akkor bármikor kiléphet a marketing-adatbázisunkból, ha rákattint az „unsubscribe” (leiratkozás) vagy az „opt-out” (elutasítás) hivatkozásra a kommunikációs felületen, vagy a következő e-mail-címen kéri ezt: tws.czech@trelleborg.com. Ez nem érinti a velünk vevőként folytatott kommunikációt, amely nem minősül direktmarketingnek.

Megőrzés

Adatait az Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok teljesítéséhez szükséges ideig, a velünk történő kapcsolatba lépésének utolsó időpontjától számított egy évig, vagy szerződéses kapcsolatunk vagy jogaink és kötelezettségeink lejártáig őrizzük meg, kivéve, ha hosszabb megőrzési időszakra van szükség, vagy azt a ránk vonatkozó helyi jogszabályok megengedik.

Az adatmegőrzési időszakot a következő kritériumok szerint állapítjuk meg: (i) amíg folyamatos kapcsolatunk van Önnel (akár önálló személyként, akár vállalati ügyfeleink, szállítóink vagy együttműködő partnereink által alkalmazott minőségében); (ii) a ránk vonatkozó jogi kötelezettségek alapján (például adózási és számviteli kötelezettségek); és (iii) ahogyan jogállásunk szerint az ajánlatos (alkalmazandó elévülési idő).

Biztonság

Személyes adatait biztonságos felhőkörnyezetben tároljuk. Biztosítani fogjuk, hogy az adataihoz történő hozzáférésre a megfelelő biztosítékokat alkalmazzuk a körülmények függvényében, figyelembe véve a technológiai fejlődést, a megvalósítási költségeket, valamint az adatfeldolgozás természetét, hatályát, összefüggéseit, céljait és kockázatait. Ennek alátámasztására bevezettük a megfelelő műszaki, fizikai és szervezeti intézkedéseket az Ön adatainak védelme érdekében a következők ellen: jogosulatlan vagy véletlen megsemmisülés, módosítás vagy nyilvánosságra hozatal, visszaélés, kár, lopás vagy véletlen elvesztés vagy illetéktelen hozzáférés.

Hogyan ellenőrizheti és frissítheti az adatait?

Arról, hogy milyen információkat kezelünk Önnel kapcsolatban, a következő e-mail-címen kérhet tájékoztatást: tws.czech@trelleborg.com.

Önnek joga van tájékoztatást kérni az Önt érintő, általunk feldolgozott információk kategóriáiról, valamint arról, hogyan használjuk fel a személyes adatait. Ehhez írásban vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeinken. Akkor is kapcsolatba léphet velünk, ha személyes adatait helyesbíteni, frissíteni, törölni, vagy használatukat bármilyen módon korlátozni szeretné. Bizonyos helyzetekben arra is joga van, hogy tiltakozzon a személyes adatai feldolgozása ellen. A magánszférájának és a személyes adatainak védelme érdekében kérhetjük, hogy azonosítsa magát az ilyen kérelmekkel kapcsolatban.

Panasz benyújtása

Joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál. A felügyeleti hatóság elérhetősége az alábbiakban olvasható:

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Fix line: +420 234 665 111, Fax: +420 234 665 444, e-mail: posta@uoou.cz

Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése van a fenti információkkal összefüggésben, ha úgy gondolja, hogy megszegték a jelen adatvédelmi nyilatkozatot, ha igényelni szeretne egy példányt az Ön adatainak védelme érdekében életbe léptetett védelmi mechanizmusokról az EGT területén kívülre történő információtovábbításra vonatkozóan, vagy ha szeretné felvenni velünk a kapcsolatot bármely fent nem szereplő okból, kérjük, az alábbi elérhetőségeken lépjen velünk kapcsolatba:

Trelleborg Wheel Systems

Svehlova 1900/3

10600, Prague

Czech Republic

e-mail: tws.czech@trelleborg.com


A leiratkozáshoz lépjen velünk kapcsolatba

*
*
*
*