Podnosi teške režime čišćenja

Aggressive chemicals shorten seal life

Činjenice o postupku čišćenja u zatvorenom sustavu (CIP)

Rezultati istraživanja

Ispitivanja dokazuju da usklađivanje brtvenog materijala i određenog slučaja primjene može produljiti radni vijek brtve