Privacy Notice

Informace o ochraně soukromí při používání webových stránek a e-mailu

1.         Úvod

Při vašich návštěvách našich webových stránek může společnost Trelleborg Wheel Systems, Svehlova 1900/3, 10600, Prague, Czech Republic, e-mail: tws.czech@trelleborg.com („Trelleborg“, „my“) shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje („osobní údaje“).

Tyto informace o ochraně soukromí („informace o ochraně soukromí“) popisují, jaké osobní údaje shromažďujeme na našich webových stránkách a pro jaké účely je zpracováváme.

Termínem „zpracování“ jsou v těchto informacích o ochraně soukromí míněny veškeré aktivity týkající se vašich osobních údajů včetně jejich sběru, manipulace, ukládání, sdílení, přístupu k nim, jejich používání, předávání a likvidace.

„Platnými předpisy na ochranu údajů“ jsou míněny veškeré zákony a předpisy (včetně předpisů vydaných příslušnými dozorčími orgány) na ochranu základních práv a svobod jednotlivců, především jejich práva na soukromí s ohledem na zpracování osobních údajů, které příležitostně provádí společnost Trelleborg, a to zejména zákony a předpisy na ochranu údajů implementující směrnici o ochraně dat 95/46/ES a od 25. května 2018 Nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady (EU) z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

„Osobní údaje“ jsou definovány jako veškeré informace vztahují se k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

2.         Soubory cookie – proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje

Společnost Trelleborg používá soubory cookie a jiné podobné techniky ke sběru informací o vás a vašem zařízení (například telefonu nebo počítači) při vaší návštěvě našich webových stránek. Více informací o tom, jak společnost Trelleborg používá soubory cookie, a popis aktuálních možných účelů použití vašich osobních údajů najdete v našich zásadách týkajících se souborů cookie. Soubory cookie používáme pro následující účely:

2.1.      Personalizace našich kontaktů s vámi – nabídka vhodných produktů a služeb

Když navštívíte naše webové stránky či vstupní stránky a vyplníte na těchto stránkách formulář, můžeme vaše osobní údaje shromažďovat a zpracovávat, abychom lépe porozuměli vašim zákaznickým potřebám a mohli vám přizpůsobit naše sdělení, například vám nabízet produkty a služby, o které byste mohli mít zájem.

Sledujeme, jak využíváte naše stránky, například na co klikáte, jak často stránky navštěvujete, jak dlouho trvá jedna návštěva atd.

Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje:

 • IP adresu
 • Identifikační údaje zařízení
 • Stát nebo region
 • PSČ
 • E-mailovou adresu
 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • Název firmy/organizace 
 • Pracovní pozici
 • Telefonní číslo
 • Obchodní odvětví 
 • Oblasti zájmu 
 • Aktivity na stránkách Trelleborg.com, jako je například stahování dokumentů, zobrazení videí, vyplnění kontaktních formulářů, zobrazení stránek, frekvence návštěv atd.
 • Původní zdroj („referenční odkaz“) vedoucí k návštěvě webu Trelleborg.com, například odkaz v e-mailu, webová stránka, příspěvek na sociální síti, kliknutí na reklamu atd.

Právním základem pro výše uvedené zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že se jedná o zpracování nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu lépe porozumět vašim zákaznickým potřebám a přizpůsobit vám naše sdělení, abychom vám mohli nabízet vhodné produkty a služby, viz článek 6.1 f) GDPR.

2.2.      Identifikace potenciálních zákazníků a obchodních příležitostí

Když navštívíte naše webové stránky či vstupní stránky a vyplníte na těchto stránkách formulář, můžeme vaše osobní údaje shromažďovat a zpracovávat, abychom zjistili, zda můžete představovat potenciálního zákazníka nebo obchodní příležitost. Sledujeme, jak využíváte naše stránky, například na co klikáte, jak často stránky navštěvujete, jak dlouho trvá jedna návštěva atd.

Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje:

 • IP adresu
 • Identifikační údaje zařízení
 • Stát nebo region
 • PSČ
 • E-mailovou adresu
 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • Název firmy/organizace 
 • Pracovní pozici
 • Telefonní číslo
 • Obchodní odvětví 
 • Oblasti zájmu 
 • Aktivity na stránkách Trelleborg.com, jako je například stahování dokumentů, zobrazení videí, vyplnění kontaktních formulářů, zobrazení stránek, frekvence návštěv atd.
 • Původní zdroj („referenční odkaz“) vedoucí k návštěvě webu Trelleborg.com, například odkaz v e-mailu, webová stránka, příspěvek na sociální síti, kliknutí na reklamu atd.

Právním základem pro výše uvedené zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že se jedná o zpracování nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu identifikovat potenciální zákazníky a obchodní příležitosti, viz článek 6.1 f) GDPR.

2.3.      Identifikace trendů používání a sestavování statistik

Když navštívíte naše webové stránky či vstupní stránky a vyplníte na těchto stránkách formulář, můžeme shromažďovat a zpracovávat anonymizované osobní údaje, abychom mohli identifikovat trendy používání a sestavovat statistiky. Sledujeme, z jakých zeměpisných regionů přicházejí naši uživatelé, například stát a jazyková nastavení.

Právním základem pro výše uvedené zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že se jedná o zpracování nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu identifikovat trendy používání a sestavovat statistiky, viz článek 6.1 f) GDPR.

3.         Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje

3.1.      Poskytování informací, jako jsou newslettery, katalogy a tiskové zprávy

Když se přihlásíte k odběru našich newsletterů, katalogů, tiskových zpráv a podobných informací o společnosti Trelleborg a její obchodní činnosti nebo si takové informace vyžádáte jednorázově, zpracujeme vaše osobní údaje, abychom vám mohli poskytnout požadované materiály či informace.

Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje:

 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • E-mailovou adresu
 • Telefonní číslo
 • Firmu/organizaci
 • Oblasti zájmu

 Právním základem pro výše uvedené zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že se jedná o zpracování nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu poskytnout vám materiály a informace, které jste si vyžádali, viz článek 6.1 f) GDPR. Neuvedete-li do formuláře na webové stránce údaje označené *, nebudeme vám moci požadované služby poskytnout.

3.2.      Odpovědi na vaše otázky a zpracování zpětné vazby 

Většina našich webových stránek je vybavena funkcí umožňující návštěvníkům pokládat nám otázky a poskytovat zpětnou vazbu k našim službám a obchodní činnosti. Když takovou funkci využijete, společnost Trelleborg zpracuje vaše osobní údaje za účelem zodpovězení vašich dotazů a vyřízení vaší zpětné vazby.

Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje:

 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • E-mailovou adresu
 • Adresu
 • Telefonní číslo
 • Vaši zpětnou vazbu a komentáře
 • Zdroj webových stránek

Právním základem pro výše uvedené zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že se jedná o zpracování nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu odpovídat na vaše dotazy a vyřizovat vaši zpětnou vazbu, viz článek 6.1 f) GDPR. Neuvedete-li do formuláře na webové stránce údaje označené *, nebudeme vám moci požadované služby poskytnout.

3.3.      Vyřizování komunikace a objednávek nebo stížností zaslaných e-mailem, faxem a podobně

Zašlete-li některému z našich zaměstnanců e-mail nebo fax, zpracujeme vámi poskytnuté osobní údaje, abychom mohli váš požadavek nebo objednávku vyřídit.

Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje:

 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • E-mailovou adresu
 • Adresu 
 • Telefonní číslo
 • Další vámi poskytnuté osobní údaje

Právním základem pro výše uvedené zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že se jedná o zpracování nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu vyřizovat vaše požadavky, objednávky nebo stížnosti, viz článek 6.1 f) GDPR.

3.4.      Vytváření osobních účtů uživatelů webových stránek

Některé webové stránky společnosti Trelleborg umožňují uživatelům zřídit si osobní uživatelský účet s přihlašovacími údaji. Pokud si na těchto stránkách zřídíte uživatelský účet, společnost Trelleborg bude zpracovávat vaše osobní údaje za účelem vytvoření a vedení vašeho osobního účtu, vytvoření přihlašovacích údajů, poskytnutí přístupu k vašemu účtu a vyřizování vašeho odběru informací a/nebo vašich požadavků.

Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje:

 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • E-mailovou adresu
 • Zákaznické číslo 
 • Telefonní číslo
 • Vaše přihlášení k odběru informací a/nebo požadavky

Právním základem pro výše uvedené zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že se jedná o zpracování nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu vytvořit a spravovat váš uživatelský účet a plnit ujednání o uživatelském účtu, viz články 6.1 b) a f) GDPR. Neuvedete-li do formuláře na webové stránce údaje označené *, nebudeme vám moci požadované služby poskytnout.

3.5.      Vyřizování stížností týkajících se našich služeb a produktů

Některé z našich webových stránek umožňují zasílat nám stížnosti týkající se našich služeb a produktů. Pokud nám zašlete stížnost, společnost Trelleborg zpracuje vaše osobní údaje za účelem prošetření, vyřízení a zodpovězení vaší stížnosti.

Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje:

 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • E-mailovou adresu
 • Telefonní číslo
 • Referenční číslo zákazníka
 • Firmu/organizaci
 • Vaše stížnosti a komentáře

Právním základem pro výše uvedené zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že se jedná o zpracování nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu prošetřit, vyřídit a zodpovědět vaši stížnost, viz článek 6.1 f) GDPR. Neuvedete-li do formuláře na webové stránce údaje označené *, nebudeme vám moci požadované služby poskytnout.

3.6.      Vyřizování vašich žádostí o nabídky nebo objednávky týkající se našich produktů a služeb 

Některé z našich webových stránek umožňují vyžádat si cenovou nabídku nebo objednat si produkty a služby společnosti Trelleborg. Pokud nám zašlete žádost o cenovou nabídku nebo objednávku, společnost Trelleborg zpracuje vaše osobní údaje za účelem vyřízení této žádosti či objednávky.

Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje:

 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • E-mailovou adresu
 • Adresu 
 • Telefonní číslo
 • Firmu/organizaci 
 • Číslo organizace 
 • Fakturační adresu 
 • Zákaznické číslo

Právním základem pro výše uvedené zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že se jedná o zpracování nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu vyřídit vaši objednávku, viz článek 6.1 f) GDPR. Neuvedete-li do formuláře na webové stránce údaje označené *, nebudeme vám moci požadované služby poskytnout.

3.7.      Plnění zákonných povinností

Společnost Trelleborg zpracovává osobní údaje za účelem plnění zákonných povinností, například povinností týkajících se účetnictví a daní.

Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje:

 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • Údaje o transakci
 • Další údaje nezbytné pro daný účel

Právním základem pro výše uvedené zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že se jedná o zpracování nezbytné pro plnění zákonných povinností společnosti Trelleborg, viz článek 6.1 c) GDPR.

3.8.      Určení, uplatňování a obrana zákonných nároků

Společnost Trelleborg může zpracovávat vaše osobní údaje za účelem určení, uplatňování a obrany zákonných nároků v málo pravděpodobném případě soudního sporu.

Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje:

 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • Údaje o transakci 
 • Další údaje nezbytné pro daný účel

Právním základem pro výše uvedené zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že se jedná o zpracování nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu určit, uplatňovat a bránit zákonné nároky, viz článek 6.1 f) GDPR.

4.         Jak dlouho budeme uchovávat vaše osobní údaje

Společnost Trelleborg bude vaše údaje uchovávat po dobu nezbytnou ke splnění účelů uvedených v těchto informacích o ochraně soukromí, pokud místní zákonné předpisy, které jsou pro společnost Trelleborg závazné, nevyžadují nebo neumožňují delší dobu uchování. Dobu pro uchování údajů stanovíme podle následujících kritérií: (i) dokud trvá náš vztah s vámi (buď jako jednotlivcem, nebo jako zaměstnancem některého z našich korporátních zákazníků, dodavatelů nebo partnerů či médií nebo jako investorem/vlastníkem, členem představenstva nebo analytikem); (ii) jak to vyžadují zákonné povinnosti, kterým společnost Trelleborg podléhá (například daňové a účetní povinnosti); a (iii) jak je to vhodné podle našeho právního postavení (např. příslušné promlčecí lhůty).

5.         Poskytování a předávání osobních údajů

Společnosti skupiny

Společnost Trelleborg může zpracovávané osobní údaje předávat jiným společnostem v rámci skupiny Trelleborg. Společnost Trelleborg zajistila, aby v případě takového předání vašich osobních údajů v rámci skupiny Trelleborg byly uplatněny náležité záruky, prostřednictvím uzavření dohody o převodu dat v rámci skupiny, přičemž na každý takový převod se vztahují standardní smluvní ustanovení Evropské komise.

Ostatní příjemci

Soudy a externí právní zástupci: Účel předání: Uplatňování, určování nebo obrana zákonných nároků. Právní základ: Splnění našeho a vašeho oprávněného zájmu předat řešení sporů kompetentním soudům.

Jakémukoli nástupci v souvislosti s prodejem, fúzí, prodejem nebo reorganizací: můžeme osobní údaje jako součást aktiva zveřejnit novému vlastníkovi na základě našeho oprávněného zájmu za podmínky, že nástupce bude údaje zpracovávat pro stejný účel jako Trelleborg.

Zpracovatelé osobních dat pro společnost Trelleborg

Vaše údaje může společnost Trelleborg také poskytovat třetím osobám, například prodejcům nebo poskytovatelům služeb zpracovávajícím osobní údaje podle pokynů společnosti Trelleborg. Pokud takové poskytnutí znamená předání osobních údajů mimo EU/EHP, společnost Trelleborg zajistí, aby mezi subjektem společnosti Trelleborg provádějícím tento převod a externím příjemcem byla uzavřena standardní dohoda o ochraně údajů schválená Evropskou komisí. Alternativně mohou být před takovýmto převodem poskytnuty jiné záruky.

6.         Bezpečnost

6.1.      Pomocí vhodných záruk zajistíme, aby byl přístup k vašim osobním údajům řádně zabezpečen, a to v závislosti na okolnostech s ohledem na stav techniky, náklady na implementaci a povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i příslušná rizika. Abychom mohli tento závazek splnit, zavedli jsme náležitá technická, fyzická a organizační opatření na ochranu vašich osobních údajů před: neoprávněným nebo náhodným zničením, změnami nebo prozrazením; zneužitím; poškozením; krádeží nebo náhodnou ztrátou; nebo neoprávněným přístupem.

7.         Vaše práva      

7.1.      Právo na opravu

Společnost Trelleborg podnikne opatření v souladu s platnými předpisy na ochranu údajů, aby vaše osobní údaje udržela vždy správné, úplné a aktuální. Zjistíte-li, že některé vaše osobní údaje jsou nevhodné, neúplné nebo nesprávné, máte nárok na jejich opravu. 

Rovněž máte právo vyžádat si přístup k vašim osobním údajům, které zpracováváme.

7.2.      Další práva od 25. května 2018

Od 25. května 2018 máte podle platných předpisů na ochranu údajů kromě práva na opravu také následující práva:

(i)         Právo na přístup

Můžete si vyžádat potvrzení, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, máte nárok na přístup k vašim osobním údajům a dalším informacím, jako je například účel zpracování těchto údajů. Rovněž máte nárok na kopii svých osobních údajů, které jsou zpracovávány. Podáte-li tuto žádost elektronickou cestou, budou příslušné informace poskytnuty v běžně používaném elektronickém formátu, pokud není z vaší strany požadováno jinak.

(ii)        Právo vznášet námitky proti určitému způsobu zpracování

Můžete vznášet námitky proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu, z důvodů vztahujících se k vaší konkrétní situaci, a proti zpracování pro přímé marketingové účely. Pokud jste se přihlásili k odběru informací e-mailem, každá e-mailová zpráva bude obsahovat snadno přístupnou funkci pro odhlášení, pomocí které můžete odběr zrušit.

(iii)       Právo na vymazání

Své osobní údaje můžete za určitých okolností nechat vymazat, například pokud již nejsou zapotřebí k účelu, pro který byly pořízeny.

(iv)       Právo na omezení zpracování

Za určitých okolností nás můžete požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů na pouhé uložení, například pokud je takové zpracování nezákonné, ale vy si nepřejete své osobní údaje vymazat.

(v)        Právo na odvolání souhlasu

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v tom rozsahu, v jakém je toto zpracování založeno na vašem souhlasu.

(vi)       Právo na přenositelnost dat

Můžete si vyžádat strojově čitelnou kopii osobních údajů zpracovávaných na základě vašeho souhlasu nebo z důvodu nezbytnosti pro plnění dohody uzavřené s vámi a osobních údajů, které jste poskytli společnosti Trelleborg (přenositelnost dat), a můžete (pokud je to proveditelné) požádat o předání těchto údajů jinému správci osobních údajů.

7.3.      Stížnosti dozorčímu úřadu

Potvrzujete, že máte vždy právo podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů příslušnému úřadu pro ochranu dat, pokud to umožňují platné předpisy na ochranu údajů. Příslušný úřad pro ochranu dat najdete zde https://www.garanteprivacy.it/home.

8.         Kontakt

Máte-li nějaké dotazy nebo obavy týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo chcete-li uplatnit svá práva nebo získat popis mechanismů ochrany vašich osobních údajů pro případ jejich předání, obraťte se na společnost Trelleborg na níže uvedené adrese.

TWS Italia Spa RM-907676
Via Nazionale Tiburtina 143 IT-00010 Italy

Kliknutím sem kontaktujete správce údajů