O nás - Pneumatiky a kola - Trelleborg Wheels

O nás

Trelleborg Kolové systémy je předním celosvětovým dodavatelem pneumatik a kompletních kol pro zemědělství a lesnické stroje, vysokozdvižné vozíky a ostatní manipulační techniku. Společnost nabízí vysoce specializovaná řešení odpovídajícím náročným požadavků odběratelů. Trelleborg je dodavatelem předních výrobců trakorů a ostatních zemědelských strojů. Její roční tržby přesáhly 485 milionů EUR, zaměstnává 3000 lidí a vlastní 8 výrobních závodů po celém světě. 

Volba člena dozorčí rady Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s.

V Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s. (dále jen TWS CZ) volili zaměstnanci dne 26.3.2019 třetího člena dozorčí rady. Volby se uskutečnily dle Volebního řádu pro volbu členů dozorčí rady volených zaměstnanci Společnosti schváleného představenstvem TWS CZ. Volby se konaly ve výrobních závodech v Praze, Zlíně a Otrokovicích. 

Členem dozorčí rady voleným zaměstnanci se mohla stát pouze fyzická osoba, která byla v době volby v pracovním poměru k TWS CZ a splňovala podmínky bezúhonnosti a ostatní stanovené podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady akciové společnosti. Právo volit měli všichni zaměstnanci, kteří byli ke dni konání voleb v pracovním poměru k TWS CZ. Každý zaměstnanec měl jeden hlas.

Na funkci člena dozorčí rady voleného zaměstnanci TWS CZ byli navrženi tři kandidáti. V průběhu voleb bylo odevzdáno ze všech výrobních závodů celkem 977 platných hlasovacích lístků. Největší počet 653 hlasů obdržel pan Vladislav Jandásek a stal se tak třetím členem dozorčí rady TWS CZ.

Volební komise v počtu 15 členů, která na průběh voleb dohlížela, sestávala z 2/3 členů jmenovaných představenstvem TWS CZ a 1/3 členů jmenovaných odborovými organizacemi. Volební komise prohlásila volbu člena dozorčí rady společnosti TWS CZ za platnou a výsledky voleb vyhlásila do 8 pracovních dnů od skončení voleb.

Panu Jandáskovi velice gratulujeme a přejeme mu v jeho pětiletém funkčním období hodně štěstí!

Kariéra v Trelleborgu

Kariéra v Trelleborg znamená rozvíjení dovedností a odhalení talentu - dává vám možnost růstu a svobody pohybu pro objevování příležitostí v dynamické společnosti působící ve všech oblastech světa. 

Kontaktujte nás

*
*
*
*
*
*
*
*