Předváděcí akce Trelleborg a Fendt 1000 Vario: Spojení pro zvýšení produktivity

Předváděcí akce Trelleborg a Fendt 1000 Vario: Spojení pro zvýšení produktivity

Trelleborg byl vybrán jako oficiální partner série předváděcích akcí Fendt 1000 Vario, které probíhaly na celém území Itálie od 10. do 25. září. 

Celá akce se skládala ze 7 předváděcích dnů, ve kterých byly na různých místech Itálie předvedeny traktory nové řady Fendt 1000 Vario. Kromě nejvyšší řady byly představeny i traktory řady 700, 800 a 900 v reálným situacích. Všechny stroje byly exkluzivně osazeny pneumatikami Trelleborg.

Součástí všech akcí byly i ukázky správného huštění pro maximální výkon strojů za pomoci aplikace TLC (Trelleborg zátěžový kalkulátor). Na základě těchto výpočtů byly předváděny a měřeny různé styčné plochy v závislosti na použitém tlaku u pneumatik Trelleborg 710/75R42 TM900 High Power.

Testy ukázaly, že použití nejnižších možných tlaků vypočítaných pomocí TLC výrazně snižuje zhutnění půdy. Totéž bylo potvrzeno i při záměrném zvlhčení podloží během probíhajících ukázek. 

Vedle oficiálních finančních benefitů je tak nutné připočítat i obtížněji měřitelné úspory se zachováním optimální půdní struktury pro budoucí výnosy. Zhutnění půdy od traktorových pneumatik výrazně snižuje výnosy v příštím roce. Zhutnění znamená snížení pórovitosti a nasákavosti – hodnoty určující vzcházivost a výnosy pěstovaných rostlin.

Předchozí akce prokázaly výhody nižších tlaků pro zvýšení efektivity a výnosů. Ovšem pouze speciální pneumatiky, jako je řada TM900 High Power dokáží spolehlivě fungovat jak na poli, tak na silnici. TM900 High Power mají o 8% větší styčnou plochu než konkurenční prémiové značky, což znamená větší ochranu půdy a s tím související výhody. Hlavní z nich je fakt, že se tak půda může navracet do své původní struktury, kdy byla plná organických živin, vázaného kyslíku, recyklujících se posklizňových zbytků a zadržené vody.

Paolo Fogagnolo, ředitel divize kolových systémů v Itálii, to komentoval slovy: ”Těší nás, že můžeme být partnerem této akce, kterou Fendt uspořádal. Tento typ společných akcí je nejlepší možností jak zákazníkům a uživatelům strojů a pneumatik předvést a ukázat maximální výhody našeho spojení. Je to skvělá akce a Fendt může kdykoliv počítat s naší podporou”.

Fotodokumentace z akce je dostupná na www.trelleborg-roadshow.com.