Trelleborg oznamuje uvedení pneumatiky ConnectTire – chytré kolo vytvořené k produkci vice s méně.

Trelleborg oznamuje uvedení pneumatiky ConnectTire – chytré kolo vytvořené k produkci vice s méně.

ConnectTire je chytré kolo využívající senzor, který poskytuje reálná data ve vice úrovních a redukuje nebezpečí prokluzu pneumatiky na disku.

Použití zemědělského nářadí při nízkých tlacích je hlavní výzvou – mít pod kontrolou tato zařízení a zajistit minimalizaci zhutnění svrchních vrstev půdy. Během jednotlivých operací je možné měnit jak provozní tlak v závislosti na venkovní teplotě a teplotě půdy, tak nastavení samotného stroje.

ConnecTire měří permanentně dvě klíčové proměnné – tlak a teplotu v pneumatice. Tyto hodnoty jsou předávány pomocí Bluetooth či wifi. Operátor si může zadat cílové hodnoty a sledovat průběžně odchylky od ideálního stavu – u větších odchylek pak může provádět korekci. V případě nečinnosti je prostřednictvím aplikace zasláno upozornění, aby se předešlo nebezpečí přerušení pracovní činnosti a zajištěna maximální efektivita.

Piero Mancinelli, ředitel výzkumu a vývoje v divizi kolových systémů Trellebor to komentoval slovy: ”ConnectTire je o efektivitě a udržitelnosti; od pneumatik se požaduje do určité míry autonomie a aby měl správný tlak po celou dobu provozu. Zemědělské vybavení je variablní a vytváří velké nároky během pracovního dne na udržení efektivity – zejména s ohledem na další proměnné jako jsou venkovní teplota, vlhkost a stav půdy. Naším cílem je kontrolovat všechny proměnné a reagovat na případné změny tak, aby se předešlo snížení efektivity. Upozornění přes aplikace jsou zásadním rysem ConnectTire – náprava po tom přichází dotekem prstu.”

Kromě monitorování pneumatiky nabízí ConnectTire i další výhody: Zabudovaná GPS ukazuje online pozici stroje – to je pro osamělého traktoristu další prvek bezpečnosti. Pro mechanizátora potom možnost cíleně zameřit jednotlivé pracovní postupy a pohyb strojů s centimetrovou přesností, aby bylo zajišteno co možná nejnižší zhutnění povrchu, po kterém se stroje pohybují.

Mancinelli dodal: ”Opakované pojíždění po stejných místech významně ovlivňuje budoucí výnosy. U pneumatiky ConnectTire vidíme šanci na snížení tohoto negativního efektu tím, že dokážeme pracovat s reálnými daty a odhalovat nebezpečí, která jsme schopni okamžitě eliminovat nebo snížit. Efektivní využívání zemědělské půdy je zásadním faktorem v tomto sektoru a s pomocí ConnectTire se půda dokáže rychleji regenerovat, čímž se zvyšuje úrodnost.”

ConnectTire bude představena na listopadové výstavě Agritechnica, ve dnech 12.-18. listopadu v německém Hannoveru. Další informace budou dostupné behěm tiskové conference Trelleborgu v pondělí 13. listopadu.

Stáhněte celý dokument PDF tiskové zprávy: