Trelleborg oznamuje celosvětové uvedení systému VIP – Variable Inflation Pressure (systém variabilního tlaku) na výstavě SIMA 2017

Trelleborg oznamuje celosvětové uvedení systému VIP – Variable Inflation Pressure (systém variabilního tlaku) na výstavě SIMA 2017

Trelleborg oznamuje celosvětové uvedení nového systému VIP – Variable Inflation Pressure (systém vyriabilního tlaku) na pařížské výstavě SIMA 2017, která se koná ve dnech 26.2.-2.3. VIP™ systém je chytrý a nezávislý systém pro kompletní kola, schopný samostatného nastavení tlaku u kombajnových pneumatik v závislosti na aktuálním zatížení, čímž optimalizuje styčnou plochu pneumatik a redukuje zhutnění půdy.

Piero Mancinelli, ředitel výzkumu a vývoje v divizi kolových systémů pro zemědělské a lesnické pneumatiky Trelleborg k tomu poznamenal: “V současnosti je precizní zemědělství využíváno na přibližně 5% obdělávané zemědělské půdy. Střízlivé odhady hovoří, že během následujících 10 let dojde k rozšíření na 20%. Autonomní stroje a roboty propojené přes internet se stávají již nyní skutečností, která pomáhá zemědělcům produkovat vice, s méně. 

“V Trelleborgu klademe důraz na roli pneumatik v precizním zemědělství a propojení přes internet. Investujeme nemalý čas a prostředky pro zvýšení potenciálu stávajících a vytváření nových technologií.”

 “Nový VIP™ systém Trelleborgu znamená krok vpřed oproti stávajícím systémům TPMS (Tire Pressure Measurement System – Systém kontroly tlaku v pneumatikách), nebo TMCS (Tire Pressure Control System), které se v současnosti používají. Důvodem je fakt, že VIP™ systém je schopný nejen měřit a měnit tlak, ale obsahuje inteligentní složku, která tlak nastavuje ve správném čase a na správném místě, bez nutnosti vnějšího zásahu. To je přesně v souladu v filozofií precizního zemědělství.” 

Test ukazuje, že systém VIP™ dosáhl většího záběru, což vyústilo v nižší zhutnění půdy o přibližně 10,5% a zvýšení výnosů o přibližně 5% ve srovnání se standardními pneumatikami. Ve výsledku se odráží skutačnost, že ve standardních pneumatikách je tlak vice méně konstatní, tudíž styčná plocha se mění v závislosti na zatížení stroje, čímž dochází k omezení efektivity pneumatik. Protože nový VIP™ systém Trelleborgu mění tlak v závislosti na zatížení stroje, zůstává styčná plocha na maximální úrovni po celou pracovní operaci.

Centrálně umístěný systém VIP™ (na disku) se zkládá ze soustavy senzorů, které měří několik parametrů (zatížení, tlak, teplotu). Elektornický centrální procesor pak spolupracuje s kompresorem a vetilkem pro úpravu tlaku. Systém VIP™ automaticky rozezná, jestli je stroj na poli či na silnici a podle toho upravuje tlak (obecně řečeno snižuje na poli a zvyšuje na silnici).

Systém také dokáže detekovat různé zatížení na jedné nápravě (kdy je váha na pravé pneumatice odlišná od váhy kladené na levou pneumatiku). Tím dává systém VIP™ obrovskou výhodu pro použití ve svahu, když dokáže nastavit odlišné tlaky na základě naměřených údajů. To vede k maximalizaci bezpečí spolu s maximální záběrovou silou, při udržení konstatní styčné plochy, výbrným manévrovacím schopnostem a nízkému zhutnění půdy. Všechny tyto výhody vedou ke zvýšení efektivity a produktivity zemědělců.

Výhody systému VIP™ se netýkají pouze sklizně samotné, protože díky přesnému systému dochází i k redukci spotřeby paliva a emisí při následných zemědělských operacích, což jde ruku v ruce s úsporami pracovního času (nižší zhutnění půdy umožňuje snazší orbu, podporuje přirozenou homogenitu půdy, vsakování vody,…). 

Jakožto významná inovaze, systém VIP™ obrdžel zlatou medaili SIMA 2017 za inovaci. Prestižní  ocenění v zemědělském odvětví, které podtrhuje dlouhodobou snahu Trelleborgu o vývoj a zavádění nových řešení, která zvýší produktivitu a efektivitu při současném snižování operativních nákladů a dopadu na životní prostředí jako celek.

Dalším krokem při vývoji systému VIP™ bude zavedení digitálních nástrojů pro správu systému pomocí mobilních aplikací tak, aby měl operátor celkovou kontrolu nad nastavením stroje, styčné plochy, tlaku v pneumatikách a ostatních provozních údajích k dispozici online. 

Více informací mohou farmáři, zemědělci a návštěvníci výstavy SIMA získat tím, že zavítají do haly 7, stánek C 060 od 26.2. do 2.3., nebo navštívit tiskovou konferenci, která se koná 26.2.ve 12:00 v konferenčním centru (místnost 405).