Trelleborg förvärvar ČGS Holding

Trelleborg förvärvar ČGS Holding

Förstärker Trelleborg som en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar

Trelleborg har tecknat avtal om att förvärva ČGS Holding a.s., ett privatägt företag med ledande positioner inom lantbruks- och specialdäck samt specialutvecklade polymerlösningar. Den totala kontanta köpeskillingen uppgår till cirka 10,9 miljarder SEK på kontant- och skuldfri basis. ČGS har sitt säte i Tjeckien och hade en omsättning på cirka 5,6 miljarder SEK med en EBIT-marginal på 16 procent i den rullande 12-månadersperioden som slutade den 30 juni 2015.

Genomförandet av affären förutsätter godkännande av berörda myndigheter, och förväntas vara slutförd under det första halvåret 2016.

– Jag är mycket nöjd över att kunna offentliggöra det här högst kompletterande förvärvet som är ett betydande och attraktivt tillskott till vår befintliga verksamhet. ČGS, med sina starka och väl presterande verksamheter inom lantbruks- och industridäck samt specialutvecklade polymerlösningar, kommer att stärka och komplettera Trelleborgs redan ledande positioner inom en rad befintliga områden, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef för Trelleborg.

I och med förvärvet av ČGS med dess dotterföretag Mitas, etablerar sig Trelleborg som en global ledare inom lantbruksdäck och stärker sin ledande position inom industridäck. Förvärvet gör att Trelleborg Wheel Systems i det närmaste fördubblar sin omsättning, utökar sin geografiska räckvidd och erhåller nya positioner inom kompletterande däcknischer. Mitas presterar starkt trots den nuvarande nedgången på lantbruksmarknaden. Därtill kommer förvärvet av ČGS övriga industriella polymerverksamheter stärka Trelleborgs ledande positioner i flera av koncernens nuvarande affärsområden.

– ČGS kompletterar i stor utsträckning vår produktionsbas med välinvesterade och konkurrenskraftiga tillverkningsenheter i Central- och Östeuropa, USA och Mexiko. Affären förstärker vårt erbjudande, passar strategiskt mycket väl och förväntas generera betydande synergier och korsvisa försäljningsmöjligheter. Planen är att stegvis integrera de förvärvade enheterna i Trelleborgs existerande affärsområden. Vi betraktar köpeskillingen som attraktiv mot bakgrund av de förväntade synergierna och den på sikt kommande återhämtningen på lantbruksmarknaden, avslutar Peter Nilsson.

Enligt Trelleborgs preliminära bedömning förväntas kostnadssynergierna uppgå till över 300 MSEK årligen jämfört med 2015, gradvis realiserade över tre år.

Förvärvet kommer att finansieras genom bekräftade bankfaciliteter. Trelleborgs skuldsättningsgrad kommer initialt att ligga strax över 3 gånger nettoskuld/EBITDA på proformabasis, vilket är högre än Trelleborgs långsiktiga målsättning. Avsikten är att under de närmaste 12-18 månaderna återgå till en liknande nivå som före förvärvet.

Ladda ner pressmeddelande (pdf)

"Trelleborg förvärvar ČGS Holding"