Årsstämma - Trelleborg AB

Årsstämma 2018

Årsstämman i Trelleborg AB (publ) hölls onsdagen den 25 april 2018 i Söderslättshallen i Trelleborg.

Dokument

Kallelse till årsstämma 2018

 

Ladda ner

Valberedningen i Trelleborg AB föreslår nya styrelseledamöter

 

Ladda ner

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen

 

Ladda ner (pdf)

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Trelleborg AB

 

Ladda ner (pdf)

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

 

Ladda ner (pdf)

Ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

 

Ladda ner (pdf)

Anmäl ett ärende

 

Ladda ner (pdf)

Kontakt

Trelleborg AB
attn: Christina Björkman
P.O. Box 153
SE-231 22 Trelleborg
tel: 0410 670 00