Investeringsbakgrund - Trelleborg AB

Investera i Trelleborg  

Trelleborg genererar värde genom polymerteknisk spetskompetens, fokus på innovationer samt flera andra viktiga kompetenser.  

Värdeskapandet
På marknaden för polymerer är Trelleborg en världsledare inom de segment och nischer där bolaget bedriver verksamhet. Råvaror och komponenter skiljer sig inte dramatiskt från dem i andra aktörers processer, men när det kommer till själva värdeskapandet är det väsentliga aspekter som skiljer Trelleborg från konkurrenter och som gör koncernen unik. Det är denna kärnkompetens som får industriella kunder att välja Trelleborg när det gäller lösningar för kritiska applikationer i krävande miljöer. 

Koncernstrategin
Trelleborgs strategi är att inneha ledande positioner i utvalda segment. Det innebär att Trelleborg söker nischer där koncernen kan bli marknadsledande i kraft av sitt applikationskunnande och erbjudandet om avancerade produkter och lösningar. 

Ledande positioner uppnås huvudsakligen genom organisk tillväxt, men även genom kompletterande förvärv för att stärka marknadsnärvaro och produktsortiment. 

Trelleborg har definierat fyra strategiska hörnstenar som stödjer strategin:
  • Geografisk balans
  • Portföljoptimering 
  • Strukturella förändringar 
  • Excellens 

Tillväxtfaktorer
De specifika drivkrafterna för tillväxt skiljer sig åt mellan Trelleborgs utvalda marknadssegment, men en sak är gemensam: kravet på mer kostnadseffektiva och hållbara lösningar ökar globalt inom branschen. 

När efterfrågan ökar på mer avancerade och högpresterande lösningar som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer, innebär det avsevärda tillväxtmöjligheter för Trelleborg. Koncernen är välpositionerad för att ta tillvara på dessa möjligheter. Trelleborg har en gedigen meritlista och är ledande inom utvecklingen av innovativa tekniska polymerlösningar för kritiska applikationer. Trelleborgs lösningar presterar på hög nivå trots mycket krävande miljöer.