2016

Presentationer 2016

Bokslutskommuniké för 2016

Webbsändning

Presentationsmaterial


Rapport för tredje kvartalet 2016

Webbsändning

Presentationsmaterial


Rapport för andra kvartalet 2016

Webbsändning

Presentationsmaterial


Rapport för första kvartalet 2016

Webbsändning

Presentationsmaterial


Trelleborg tecknar principavtal om att sälja sina aktier i Vibracoustic till Freudenberg

Klicka här för att lyssna på telefonkonferensen.

Pressmeddelande