Presentationer 2013 - Trelleborg AB

Pesentationer 2013

Rapport för tredje kvartalet 2013

Webbsändning
Presentationsmaterial (pdf, 1MB) 

Rapport för andra kvartalet 2013

Webbsändning
Presentationsmaterial (pdf, 1MB)

Rapport för första kvartalet 2013

Webbsändning
Presentationsmaterial (pdf, 1MB)

Bokslutskommuniké för 2012, 13 februari 2013

webbsändning
Presentationsmaterial (pdf, 1MB)