Trelleborg Offshore & Construction

Avancerade polymerbaserade lösningar för extrema förhållanden 

Trelleborg Offshore & Construction är en ledande global projektleverantör av polymerbaserade kritiska lösningar för de mycket krävande miljöerna offshore olja & gas respektive infrastruktur.

Marknadssegment

Trelleborg Offshore & Construction är verksamt inom två marknadssegment:

Olja & gas: Polymerbaserade lösningar för prospektering och utvinning av olja och gas till havs; från plattform till havets botten med flytmoduler, termisk isolering, böjkontroll, kabel- och flödesledningsskydd, brandskydd och andra specialutvecklade lösningar.

Infrastruktur: Tätningar och vibrationsdämpande lösningar i tunnlar, broar och andra stora bygg- och anläggningsprojekt inklusive gruvor. Marina konstruktioner och smarta tekniker för förtöjning, dockning och förankring i hamnar och till havs.

Aktuella prioriteringar

  • Positionera inför en återhämtning på marknaden via en mer effektiv kostnadsstruktur och kapitalbas.
  • Leverera från en mer konkurrenskraftig struktur när efterfrågan på olja & gas återhämtar sig.
  • Lansera ny innovativ teknik, med bland annat smarta produkter, i syfte att erbjuda mer värde åt kunderna. 
  • Överträffa kundernas förväntningar med projektledning i världsklass.

Exempel på varumärken/produktnamn:
ANDRE, AutoMoor, Elastopipe™ , FireNut™ , Njordguard™, RiserGuard®, RedFine+, SCN Supercone, SeaGuard, SeaTechnik™ , SmartDock®, SmartPort, Ultra M.I.S., Uraduct® och Vikotherm™ .

Produktionsenheter: Australien, Brasilien, Danmark, Kina, Nederländerna, Norge, Singapore, Storbritannien och USA.

Marknadskontor: Australien, Brasilien, Danmark, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Indien, Indonesien, Japan, Kina, Nederländerna, Norge, Singapore, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Sydkorea, Turkiet och USA.

Anställda per geografisk marknad

Nettoomsättning per geografisk marknad

Nettoomsättning per marknadssegment

Huvudkontor

Trelleborg Offshore & Construction

Business Area Head Office
Johan Kocksgatan 10
SE-231 81 Trelleborg
Sweden 
tel: +46 410 510 00 
fax: +46 410 71 15 21
Visa på kartan offshore.construction@trelleborg.com

Affärsområdets webbplatser