Affärsområden - Trelleborg AB

Affärsområden

Trelleborgkoncernen består av fem affärsområden samt verksamheterna Rubena och Savatech.

Trelleborg Coated Systems


Trelleborg Coated Systems är en ledande global leverantör av unika kundlösningar inom polymerbelagda vävar till ett flertal industriella applikationer.

Trelleborg Industrial Solutions


Trelleborg Industrial Solutions är en ledande leverantör av polymerbaserade kritiska lösningar inom industriella applikationsområden såsom utvalda slang- och tätningssystem samt antivibrationslösningar för spårbundna fordon, fartyg och industriell utrustning.

Trelleborg Offshore & Construction


Trelleborg Offshore & Construction är en ledande global projektleverantör av polymerbaserade kritiska lösningar för de mycket krävande miljöerna offshore olja & gas respektive infrastruktur.

Trelleborg Sealing Solutions


Trelleborg Sealing Solutions är en ledande global leverantör av polymerbaserade kritiska tätningslösningar för krävande miljöer såsom generell industri, personbilar och flyg.

Trelleborg Wheel Systems


Trelleborg Wheel Systems är en ledande global leverantör av däck och kompletta hjul till lantbruks- och skogsbruksmaskiner, materialhanteringsfordon och entreprenadmaskiner samt till fordon med två hjul.

Rubena/Savatech


Rubena Savatech är en ledande leverantör av specialutvecklade polymerlösningar till generell industri och fordonsindustrin. Verksamheten som förvärvades som en del av CGS kommer under en övergångsperiod att redovisas fristående från Trelleborgs affärsområden, för att därefter stegvis integreras i affärsområdena Trelleborg Industrial Solutions och Trelleborg Coated Systems. 


Rubena Savatech