Processing Equipment - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

Processutrustning

Trelleborg är en ledande aktör inom vätsketransport inom kemi-, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Vi strävar efter att tillgodose slutanvändarnas behov och förväntningar samtidigt som vi uppfyller gällande lagstiftning och normer. Vi har produkter för praktiskt taget alla användningsområden och överföring av alla typer av kemikalier och livsmedel. Vi har även förstklassiga produkter för rengöring och spolning.

Ett komplett utbud av produkter efter industri

10Produkter

Antal produkter

Ladda fler

Kontakta våra experter

Tack vare en lokal närvaro i de flesta länder kan Trelleborg Fluid Handling Solutions specialister ta fram den lösning du behöver – oavsett var du befinner dig.

Hur kan vi hjälpa er?

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*