Svetsning

Svetsning

7Produkt
Pluton 20 Blue welding hose from Trelleborg
PLUTON Blå
 • ISO 3821
 • Mycket stark textilarmering vilket ger hög säkerhetsfaktor
 • Tydlig märkning med gassymbol och tillverkningsdatum
Visa mer

Pluton 20 Red welding hose from Trelleborg
PLUTON Röd
 • ISO 3821
 • Mycket stark textilarmering vilket ger hög säkerhetsfaktor
 • Tydlig märkning med gassymbol och tillverkningsdatum
Visa mer

PLUTON 2G
 • ISO 3821
 • Mycket stark textilarmering vilket ger hög säkerhetsfaktor
 • Tydlig märkning med gassymbol och tillverkningsdatum
Visa mer


PLUTON TWIN
 • ISO 3821. Slangarna är sammanfogade med en lättdelad gummispalt
 • Mycket stark textilarmering vilket ger hög säkerhetsfaktor
 • Tydlig märkning med gassymbol och tillverkningsdatum
Visa mer


Vulpane welding hose from Trelleborg
VULPANE
 • ISO 3821
 • Mycket stark textilarmering med hög hållfasthet
 • Tydlig märkning med gassymbol och tillverkningsdatum
Visa mer