Din bransch

Lösningar som accelererar utvecklingen i många olika branscher

Trelleborg kan i egenskap av världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar täta, dämpa och skydda kritiska applikationer i krävande miljöer för kunder i alla branscher. Våra innovativa lösningar har utformats för att accelerera utvecklingen och förbättra kundernas prestanda på många olika sätt, som förbättrad funktionalitet, ökad produktivitet, energibesparingar för att bara nämna några få. Läs mer om vad våra lösningar kan göra för skillnad i er verksamhet. 

Förbättra tryckpressprestandan 

Trelleborgs högpresterande tryckdukar har spelat en betydelsefull roll i förbättringen av produktiviteten för tryckpressarna.  

Fendrar håller hamnen igång

Oplanerade driftstopp på grund av skador på fendrar påverkar produktiviteten i hamnen i hög grad. Trelleborgs marina fendrar har konstruerats för de specifika förhållandena vid förtöjning. Det minskar stilleståndstiden genom att maximera drifttid/operativ prestanda och minimera det långsiktiga underhållet. 

Full fart framåt inom marina besparingar

Trelleborg har under en lång tid arbetat aktivt för att ge kunderna ett hållbart mervärde. I och med förvärvet av SeaTechnik, som är baserat i Storbritannien, och dess SSL-teknologi (Ship-Shore Link) kan bolaget erbjuda de marina kunderna ytterligare besparingar genom minskad bränsleförbrukning och lägre utsläpp. 

Däckprestanda som ger skjuts åt verksamheten

Trelleborgs däcklösningar är utformade för att öka produktiviteten, minska driftkostnaderna och utsläppen samt kostnaderna för arbetskraft. Klicka på diagrammet nedan för mer information. 

2 4 5 6 3 1 7

Bättre plöjningsresultat

Arbetstid 37 min/hektar minskar bränsleförbrukningen samt kostnaderna för underhåll och arbetskraft.

Extra brett täckningsområde

Låg markpackning för hållbar odling och högre avkastning.

Fördelar med den långa livslängden

Däcket håller 860 timmar längre än marknads-genomsnittet och förbättrar kostnadseffektiviteten.

Minskar bränsleförbrukningen

Använder 12 procent mindre bränsle vid landsvägskörning, vilket minskar både utsläppen och kostnaderna.

Hållbara material

BlueTire™-teknologin använder nya, miljövänliga material för bättre hållbarhet.

Kraften att göra skillnad

Överlägset grepp som minskar utsläppen och driftskostnaderna.

Trelleborgs Load Calculator App

Optimera däcktrycket för att förbättra produktiviteten, sänka kostnaderna och skydda jorden.