Produkter

För exempel på hur Trelleborgs produkter och lösningar ger positiva effekter på miljö och arbetsmiljö, se här.Vid utveckling av nya produkter tas alltid hänsyn till lag- och kundkrav, såsom produktansvar, miljö- och arbetsmiljöaspekter i tillverkningsskedet samt användningsskedet där det är relevant, se figuren. I Trelleborgs miljöpolicy sägs även att försiktighetsprincipen ska tas i beaktande och att vi i den utsträckning det är möjligt ska minska och ersätta skadliga ämnen och material i produkter och processer. Detta är i linje med det pågående arbetet med att i befintliga produktformuleringar i samråd med kunder ersätta särskilt farliga ämnen enligt EU:s kemikalielagstiftning REACH.
 
Produktutveckling sker vanligen i nära samarbete med kunden. Trelleborg tillhandahåller produktinformation i form av märkning, säkerhetsdatablad, IMDS-deklarationer och miljö­deklarationer, motsvarande de krav som ställs av respektive kund eller marknad.
 
Många kunder har specifika krav avseende produkternas miljöegenskaper och ingående komponenter, till exempel fordons- och byggindustrin. Det förekommer också industri- eller kundspecifika begränsningslistor för kemikalier.
Senast uppdaterad 2011-04-15 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande