Bättre affärer - Trelleborg AB

Samarbete för bättre resultat

Trelleborg är en aktiv affärspartner som tillför mervärde som går långt utöver bättre funktioner för verksamhetskritiska applikationer. Vi förbättrar kundernas resultat och konkurrenskraft genom att använda vår världsledande position inom polymerteknik, något som ger mätbara fördelar samt förbättrar produktiviteten och kostnadseffektiviteten. 

Olika sätt att förbättra produktiviteten

Förbättrad kostnadseffektivitet 

Trelleborgkoncernen är i dag en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar.

Vi bedriver verksamhet i över 40 länder och erbjuder kunderna ett aktivt samarbete med stöd från ett lokalt team uppbackat av resurserna från vår globala koncern.

Ledande positioner

Långsiktiga samarbeten med kunder världen över har gjort det möjligt för Trelleborg att framgångsrikt driva strategiska initiativ för att nå och behålla en topp tre-position inom valda segment.