Organisation - Trelleborg AB

Organisation

Trelleborgkoncernen består av fem affärsområden:Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Affärsområdena är uppdelade i affärsenheter, vilka i sin tur består av ett antal produktenheter.  

Organisationsschema

Organisationsschemat ovan beskriver hur vår affärsverksamhet är organiserad och inte vår legala organisation. Om ni önskar få information kring den formella identiteten för någon legal enhet inom koncernen, vänligen kontakta vår Kommunikationsavdelning.

Koncernledning

Koncernledningen består av VD och koncernchefen, finanschefen, affärsområdeschefer samt chefer för koncernstaberna.  

Peter Nilsson

VD och koncernchef Trelleborg samt tillförordnad affärsområdeschef Trelleborg Offshore & Construction 
Utbildning: Civilingenjör.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Trelleborg AB (publ), Beijer Alma AB (publ), Trioplast Industrier AB, Sydsvenska Handelskammaren.
Tidigare erfarenhet: Affärsområdeschef inom Trelleborg och andra positioner inom Trelleborgkoncernen samt organisationskonsult BSI.
Innehav 2016: 90 572 aktier och 250 000 köpoptioner*.
Innehav 2015: 90 572 aktier.
Född: 1966. Anställd: 1995, i nuvarande befattning: 2005.

 

LinkedIn logo LinkedIn profil


Ulf Berghult

Ekonomi- och finansdirektör (CFO)
Utbildning: Civilekonom. 
Tidigare erfarenhet: Bland annat CFO för Dometic Group, Thule Group, Rolls Royce Marine Systems och controller inom Trelleborgkoncernen. 
Innehav 2016: 15 000 aktier. 
Innehav 2015: 15 000 aktier. 
Född: 1962. Anställd: 2012, i nuvarande befattning: 2012. 

 

LinkedIn logo LinkedIn profil


Dario Porta

Affärsområdeschef, Trelleborg Coated Systems 
Utbildning: Civilingenjör 
Tidigare erfarenhet: Bland annat affärsenhetschef Trelleborgkoncernen och VD Reeves. 
Innehav 2016: 1 000 aktier.
Innehav 2015: 1 000 aktier.
Född: 1959. Anställd: 2006, i nuvarande befattning: 2012. 

 

LinkedIn logo LinkedIn profil


Jean-Paul Mindermann

Affärsområdeschef, Trelleborg Industrial Solutions 
Utbildning: Civilekonom. 
Tidigare erfarenhet: Bland annat affärsenhetschef inom Trelleborg och andra positioner inom Watts of Lydney Group och Airboss. 
Innehav 2016: -
Innehav 2015: -
Född: 1965. 
Anställd: 2011, i nuvarande befattning: 2017.

LinkedIn logo LinkedIn profil


Peter Hahn

Affärsområdeschef Trelleborg Sealing Solutions
Utbildning: Civilingenjör.
Tidigare erfarenhet: Olika seniora ledningsfunktioner inom 4M Technologies, Leybold och Degussa.
Innehav 2016: -
Innehav 2015: -
Född: 1958.
Anställd: 2001, i nuvarande befattning: 2018.

LinkedIn logo LinkedIn profil


Paolo Pompei

Affärsområdeschef Trelleborg Wheel Systems
Utbildning: Fil.kand. nationalekonomi, M.Sc. i internationell handel
Tidigare erfarenhet: Olika ledarfunktioner inom Trelleborg Wheel Systems.
Innehav 2016: -
Innehav 2015: -
Född: 1971.
Anställd: 1999, i nuvarande befattning: 2017.

LinkedIn logo LinkedIn profil


Paolo Astarita

Chef koncernstab Personal
Utbildning: Fil.kand juridik
Tidigare erfarenhet: Personalchef Trelleborg Wheel Systems olika personaltjänstpositioner inom Pirelli och Manuli Rubber.
Innehav 2016: 2 440 aktier.
Innehav 2015: 2 340 aktier.
Född: 1959
Anställd
: 2001, i nuvarande befattning: 2015.

 

LinkedIn logo LinkedIn profil


Charlotta Grähs

Chef koncernstab Juridik
Utbildning: Jur. kand. 
Tidigare erfarenhet: Chefsjurist på Dometic och bolagsjurist på Husqvarna.
Innehav 2016: -
Innehav 2015: -
Född: 1971. Anställd: 2014, i nuvarande befattning: 2014.

 

LinkedIn logo LinkedIn profil


Patrik Romberg

Chef koncernstab Kommunikation
Utbildning: MBA och universitetsstudier i beteendevetenskap och pedagogik.
Tidigare erfarenhet: Bland annat olika positioner inom Trelleborgkoncernen och Unilever. 
Innehav 2016: 901 aktier.
Innehav 2015: 901 aktier.
Född 1966Anställd: 2006, i nuvarande befattning: 2011.

 

LinkedIn logo LinkedIn profil


*Huvudägaren Henry Dunkers Donationsfond & Stiftelser erbjöd i februari 2016 VD och koncernchefen 250 000 köpoptioner i Trelleborg med fem års löptid. Peter Nilsson förvärvade dessa köpoptioner till ett pris om 15,20 SEK per köpoption. Varje köpoption berättigade till köp av en aktie av serie B till ett lösenpris om 143,16 SEK. Black & Scholes-metoden har använts vid värderingen av köpoptionerna. Huvudägarens syfte med programmet är att främja VD och koncernchefens långsiktiga engagemang i bolaget. Trelleborg AB har inte medverkat i erbjudandet och kommer inte heller att belastas av några kostnader hänförliga till erbjudandet.

Affärsområden