Organisation - Trelleborg AB

Organisation

Trelleborgkoncernen består av fem affärsområden:Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems samt verksamheterna Rubena och Savatech. Affärsområdena är uppdelade i affärsenheter, vilka i sin tur består av ett antal produktenheter.  

Organisationsschema

Organisationsschemat ovan beskriver hur vår affärsverksamhet är organiserad och inte vår legala organisation. Om ni önskar få information kring den formella identiteten för någon legal enhet inom koncernen, vänligen kontakta vår Kommunikationsavdelning.

Koncernledning

Koncernledningen består av VD och koncernchefen, finanschefen, affärsområdeschefer samt chefer för koncernstaberna.  

Peter Nilsson

VD och koncernchef Trelleborg
Utbildning: Civilingenjör.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Trelleborg AB (publ), Beijer Alma AB (publ), Trioplast Industrier AB, Sydsvenska Handelskammaren.
Tidigare erfarenhet: Affärsområdeschef inom Trelleborg och andra positioner inom Trelleborgkoncernen samt organisationskonsult BSI.
Innehav 2015: 90 572 aktier och 250 000 köpoptioner*.
Innehav 2014: 90 572 aktier.
Född: 1966. Anställd: 1995, i nuvarande befattning: 2005.

 

LinkedIn logo LinkedIn profil


Ulf Berghult

Ekonomi- och finansdirektör (CFO)
Utbildning: Civilekonom. 
Tidigare erfarenhet: Bland annat CFO för Dometic Group, Thule Group, Rolls Royce Marine Systems och controller inom Trelleborgkoncernen. 
Innehav 2015: 15 000 aktier. 
Innehav 2014: 15 000 aktier. 
Född: 1962. Anställd: 2012, i nuvarande befattning: 2012. 

 

LinkedIn logo LinkedIn profil


Dario Porta

Affärsområdeschef, Trelleborg Coated Systems 
Utbildning: Civilingenjör 
Tidigare erfarenhet: Bland annat affärsenhetschef Trelleborgkoncernen och VD Reeves. 
Innehav 2015: 1 000 aktier.
Innehav 2014: 1 000 aktier.
Född: 1959. Anställd: 2006, i nuvarande befattning: 2012. 

 

LinkedIn logo LinkedIn profil


Mikael Fryklund

Affärsområdeschef, Trelleborg Industrial Solutions 
Utbildning: Civilingenjör och Fil.kand. ekonomi 
Tidigare erfarenhet: Bland annat affärsenhetschef inom Trelleborg och andra positioner inom Trelleborgkoncernen och Bosch. 
Innehav 2015: 7 000 aktier.
Innehav 2014: 7 000 aktier.
Född: 1963. Anställd: 2002, i nuvarande befattning: 2012. 

 

LinkedIn logo LinkedIn profil


Fredrik Meuller

Affärsområdeschef,Trelleborg Offshore & Construction 
Utbildning: MSc. i finansiell ekonomi.
Tidigare erfarenhet: Bland annat VP Strategic Development & Group Projects och affärsenhetschef inom Trelleborgkoncernen. Befattningar inom McKinsey & Co samt JP Morgan. 
Innehav 2015: 500 aktier.
Innehav 2014: 500 aktier. 
Född: 1970. Anställd: 2002, i nuvarande befattning: 2012.

 

LinkedIn logo LinkedIn profil


Claus Barsøe

Affärsområdeschef Trelleborg Sealing Solutions
Utbildning: Civilekonom.
Tidigare erfarenhet: Bland annat marknadsdirektör Alfa Laval, olika befattningar inom Busak+Shamban och Polymer Sealing Solutions.
Innehav 2015: 3 500 aktier.
Innehav 2014: 3 500 aktier.
Född: 1949. Anställd: 2003, i nuvarande befattning: 2003.

 

LinkedIn logo LinkedIn profil


Maurizio Vischi

Affärsområdeschef Trelleborg Wheel Systems
Utbildning: MBA.
Tidigare erfarenhet: Bland annat chefspositioner inom Pirelli.
Innehav 2015: -
Innehav 2014: -
Född: 1955. Anställd: 1999, i nuvarande befattning: 2001.

 

LinkedIn logo LinkedIn profil


Paolo Astarita

Chef koncernstab Personal
Utbildning: Fil.kand juridik
Tidigare erfarenhet: Personalchef Trelleborg Wheel Systems olika personaltjänstpositioner inom Pirelli och Manuli Rubber.
Innehav 2015: 2340 aktier.
Innehav 2014: -
Född: 1959
Anställd
: 2001, i nuvarande befattning: 2015.

 

LinkedIn logo LinkedIn profil


Charlotta Grähs

Chef koncernstab Juridik
Utbildning: Jur. kand. 
Tidigare erfarenhet: Chefsjurist på Dometic och bolagsjurist på Husqvarna.
Innehav 2015: -
Innehav 2014: -
Född: 1971. Anställd: 2014, i nuvarande befattning: 2014.

 

LinkedIn logo LinkedIn profil


Patrik Romberg

Chef koncernstab Kommunikation
Utbildning: MBA och universitetsstudier i beteendevetenskap och pedagogik.
Tidigare erfarenhet: Bland annat olika positioner inom Trelleborgkoncernen och Unilever. 
Innehav 2015: 901 aktier.
Innehav 2014: 901 aktier.
Född 1966Anställd: 2006, i nuvarande befattning: 2011.

 

LinkedIn logo LinkedIn profil


*Huvudägaren Henry Dunkers Donationsfond & Stiftelser har erbjudit VD och koncernchefen 250 000 köpoptioner i Trelleborg med fem års löptid. Peter Nilsson förvärvade dessa köpoptioner i februari 2016 till ett pris om 15,20 SEK per köpoption. Varje köpoption berättigade till köp av en aktie av serie B till ett lösenpris om 143,16 SEK. Trelleborg AB har inte medverkat i erbjudandet och kommer inte heller att belastas av några kostnader hänförliga till erbjudandet.

Affärsområden