Samhällsengagemang - Trelleborg AB

Vi bidrar till ett bättre samhälle 

Trelleborg stödjer de samhällen där bolaget bedriver verksamhet genom att vara delaktigt i det som händer i samhället. På vissa platser ger vi riktat stöd till utbildning för ungdomar och utvecklingsaktiviteter. 

Sri Lanka

Tillsammans med Star for Life, driver Trelleborg ett skolprogram på Kelani College respektive på Bellana College, Sri Lanka. Idén bakom Star for Life och detta program är att inspirera unga människor att tro på framtiden och sina drömmar. Trelleborg stödjer även Antonio Bianchi’s House, en förskola i Colombo för funktionshindrade barn, i samarbete med Child Action Lanka. Se filmen nedan.

Brasilien

Det mångåriga samarbetet med Save the Children är en del av Trelleborgs strävan att bidra till barns utveckling och utbildning. Projektet i Brasilien kallas ”Daycare for all Children” och erbjuder mer än 6 000 barn upp till sex år en utbildningsmiljö med högre kvalitet: utbildning och träning av lärarna, renovering av förskolor samt pedagogiskt lekmaterial som böcker och leksaker.

Övriga länder

Trelleborg är även samarbetspartner i lokala initiativ i olika länder. Ett exempel från Sverige: Trelleborg stödjer Idrott för Alla, en sektion inom Ramlösa Södra som arbetar med social integration av unga vuxna med funktionsnedsättning.

Ladda ner CR-redovisningen 

CR-stories

Läs om hur vår CR-aktiviteter bidrar till Trelleborgs resultat. 

CR-kontakter

Rosman Jahja

Vice President Corporate Responsibility
tel +46 (0)410-670 34

LinkedIn logo LinkedIn profil


Patrik Romberg Senior Vice President, Corporate Communications

Patrik Romberg

Kommunikationsdirektör
tel: +46 410 670 94


LinkedIn logo LinkedIn profil