Fokus på det väsentliga - Trelleborg AB

Fokus på det väsentliga 

Trelleborgs CR-arbete fokuserar på hållbarhetsaspekter som skapar ett långsiktigt värde, vässar resultatet och som verkligen betyder något för våra allra viktigaste intressenter – kunder, medarbetare och aktieägare. Genom att fråga både externa och interna intressenter vad de anser är viktigast har Trelleborg identifierat vilka aspekter som ska belysas och vilka områden som ska tas med i rapporteringen.

Ladda ner CR-redovisningen 

Kontakt

Rosman Jahja

Communications Manager
Corporate Responsibility Communications & Internal Communications
tel +46 (0)410-670 34

LinkedIn logo LinkedIn profil


Patrik Romberg Senior Vice President, Corporate Communications

Patrik Romberg

Kommunikationsdirektör
tel: +46 410 670 94


LinkedIn logo LinkedIn profil