Valberedning - Trelleborg AB

Valberedning inför årsstämman 2017

Vid Trelleborg AB:s årsstämma den 21 april 2016 uppdrogs åt styrelsens ordförande att ombe fem större aktieägare i bolaget att utse en ledamot var till valberedningen som ska arbeta fram förslag till val av styrelse att föreläggas årsstämman 2017 för beslut.

Följande personer har accepterat att ingå i valberedningen:

Ragnar Lindqvist, Dunkerintressena
Henrik Didner, Didner & Gerge fonder
Peter Lagerlöf, Lannebo fonder
Tomas Risbecker, AMF Försäkring & Fonder
Olof Jonasson, Första AP-fonden

Årsstämman kommer att hållas i Trelleborg den 27 april 2017 klockan 17.00.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Trelleborgs styrelse kan skicka dessa per e-post till valberedningen@trelleborg.com, eller genom att ta kontakt direkt med styrelsens ordförande Sören Mellstig eller med någon av ovan nämnda ägarrepresentanter i valberedningen.

Valberedning inför årsstämman 2017

Namn/ Representerande Andel av röster 2016-08-31 Andel av röster 2016-12-30
Ragnar Lindqvist(ordf.), 
Dunkerintressen 
54,0%  54,0% 
Tomas Risbecker,
AMF Försäkring & Fonder
 3,4%  3,2% 
Henrik Didner,
Didner & Gerge fonder
2,8%  2,9% 
Olof Jonasson,
Första AP-fonden
1,8%  1,7% 
Peter Rönström, 
Lannebo fonder
1,4%  1,8% 
Totalt  63,4%  63,6%