Valberedning - Trelleborg AB

Valberedning inför årsstämman 2016

Vid Trelleborg AB:s årsstämma den 23 april 2015 uppdrogs åt styrelsens ordförande att ombe fem större aktieägare i bolaget att utse en ledamot var till valberedningen som ska arbeta fram förslag till val av styrelse att föreläggas årsstämman 2016 för beslut.

Valberedning inför årsstämman 2016

Namn/ Representerande Andel av röster 2015-08-31 Andel av röster 2015-12-30
Roland Bengtsson (ordf.), 
Dunkerintressen 
54,0%  54,0% 
Tomas Risbecker,
AMF Försäkring & Fonder
 3,0%  3,3% 
Henrik Didner,
Didner & Gerge fonder
2,5%  2,7% 
Olof Jonasson,
Första AP-fonden
1,7%  1,7% 
Peter Rönström, 
Lannebo fonder
1,2%  1,3% 
Totalt  62,4%  63,0%