Årsstämma - Trelleborg AB

Årsstämma 2018

Årsstämman i Trelleborg AB (publ) kommer att hållas onsdagen den 25 april 2018 i Söderslättshallen i Trelleborg.

Anmäl ett ärende

Aktieägare som önskar anmäla ett ärende för behandling av årsstämman 2018 ska begära detta senast den 8 mars.

Begäran ska vara skriftlig och ställas till:
Styrelsen i Trelleborg AB
Att Chefsjurist Charlotta Grähs
Box 153
231 22 Trelleborg


Anmälda ärenden kan tas upp årsstämmans dagordning endast om de dels är ägnade för beslut av bolagsstämman och dels har anmälts i tid.

Dokument

Valberedningens förslag

 

Ladda ner

Kontakt

Trelleborg AB
attn: Christina Björkman
P.O. Box 153
SE-231 22 Trelleborg
tel: 0410 670 00