Årsstämma - Trelleborg AB

Årsstämma 2017

Årsstämman i Trelleborg AB (publ) hölls torsdagen den 27 april 2017 i Söderslättshallen i Trelleborg.

Dokument

Kallelse till årsstämma 2017

 

Ladda ner

Fullmakt

 

Ladda ner (pdf)

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Trelleborg AB

 

Ladda ner (pdf)

Revisorsyttrande 8 kap. 54§ aktieboklagen

 

Ladda ner (pdf)

Fullständigt förslag till principer för ersättningar till ledande befattningshavare

 

Ladda ner (pdf)

Valberedningens förslag

 

Ladda ner

Ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar 2016

 

Ladda ner (pdf)

Anmäl ett ärende

 

Ladda ner (pdf)

Bilder från stämman

Kontakt

Trelleborg AB
attn: Christina Björkman
P.O. Box 153
SE-231 22 Trelleborg
tel: 0410 670 00