Årsstämma - Trelleborg AB

Årsstämma 2016

Årsstämman i Trelleborg AB (publ) ägde rum torsdagen den 21 april 2016 i Söderslättshallen i Trelleborg.

Dokument

Kallelse till årstämma 2016

 

Ladda ner (pdf)

Fullmakt

 

Ladda ner (pdf)

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Trelleborg AB

 

Ladda ner (pdf)

Valberedningen i Trelleborg AB föreslår nya styrelseledamöter

 

Ladda ner

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54§ aktiebokslagen

 

Ladda ner (pdf)

Revisorsyttrande enligt 9 kap. 6b§ aktiebokslagen

 

Ladda ner (pdf)

Fullständigt förslag till principer för ersättningar till ledande befattningshavare

 

Ladda ner (pdf)

Ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar 2015

 

Ladda ner (pdf)

Dagordning och förslag till beslut 2016

 

Ladda ner (pdf)

Valberedningens förslag till beslut

 

Ladda ner (pdf)

Kontakt

Trelleborg AB
attn: Christina Björkman
P.O. Box 153
SE-231 22 Trelleborg
tel: 0410 670 00