Utdelningsinformation


Utdelningspolicy

Koncernens utdelningspolicy innebär att utdelningen långsiktigt ska uppgå till
30-50 procent av årets nettoresultat. Utdelningen anpassas bland annat till koncernens resultatnivå, finansiella ställning samt framtida utvecklingsmöjligheter.

Utdelning per år

År 2013 2012 2011 2010 2009
Utdelning, SEK 3,25 3,0 2,50

1,75

0,50
Direktavkastning,% 2,5 3,7 4,2 2,5 0,9

 

Föreslagen utdelning inför årsstämman 2015

Styrelsen och VD föreslår att till aktieägarna utdelas en kontantutdelning på 3,75 SEK per aktie.

Beslutar årsstämman den 23 april 2015 enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att skickas ut från Euroclear Sweden AB den 30 april 2015.

Aktien kan handlas inklusive utdelning till och med den 23 april. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB är 27 april.

Senast uppdaterad 2015-02-13 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande





© Trelleborg AB (publ), P.O. Box 153, SE-231 22 Trelleborg, tel: +46 410 670 00
Webbplatspolicy   |   Cookie policy   |   Webbkarta