Utdelningsinformation - Trelleborg AB

Utdelningsinformation

Utdelningspolicy

Koncernens utdelningspolicy innebär att utdelningen långsiktigt ska uppgå till 30-50 procent av årets nettoresultat. Utdelningen anpassas bland annat till koncernens resultatnivå, finansiella ställning samt framtida utvecklingsmöjligheter.

Utdelning per år

År 2015  2014 2013 2012 2011
Utdelning, SEK  4,00*  3,75  3,25 3,0   2,50
Direktavkastning,%  2,4  2,8  2,5 3,7 4,2 

*Styrelsen och VD föreslår att till aktieägarna utdelas en kontantutdelning på 4,00 SEK per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås måndagen den 25 april 2016. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att skickas ut från Euroclear Sweden AB torsdagen den 28 april 2016.