Utdelningsinformation - Trelleborg AB

Utdelningsinformation

Utdelningspolicy

Koncernens utdelningspolicy innebär att utdelningen långsiktigt ska uppgå till 30-50 procent av årets nettoresultat. Utdelningen anpassas bland annat till koncernens resultatnivå, finansiella ställning samt framtida utvecklingsmöjligheter.

Utdelning per år

År  2016 2015  2014 2013 2012
Utdelning, SEK  4,25*  4,00  3,75  3,25 3,0 
Direktavkastning,%  2,4  2,4  2,8  2,5 3,7

*Styrelsen och VD föreslår att till aktieägarna utdelas en kontantutdelning på 4,25 SEK per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås tisdag den 2 maj 2017. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att skickas ut från Euroclear Sweden AB fredag den 5 maj 2017. 

Aktien kan handlas inklusive utdelning till och med torsdag den 27 april 2017.