Utdelningsinformation - Trelleborg AB

Utdelningsinformation

Utdelningspolicy

Koncernens utdelningspolicy innebär att utdelningen långsiktigt ska uppgå till 30-50 procent av årets nettoresultat. Utdelningen anpassas bland annat till koncernens resultatnivå, finansiella ställning samt framtida utvecklingsmöjligheter.

Utdelning per år

År  2014 2013 2012 2011 2010
Utdelning, SEK  3,75  3,25 3,0   2,50 1,75 
Direktavkastning,%  2,8  2,5 3,7 4,2  2,5