Utdelningsinformation - Trelleborg AB

Utdelningsinformation

Utdelningspolicy

Koncernens utdelningspolicy innebär att utdelningen långsiktigt ska uppgå till 30-50 procent av årets nettoresultat. Utdelningen anpassas bland annat till koncernens resultatnivå, finansiella ställning samt framtida utvecklingsmöjligheter.

Utdelning per år

År 2017  2016 2015  2014 2013
Utdelning, SEK  4,50*  4,25  4,00  3,75  3,25
Direktavkastning,%  2,4  2,4  2,4  2,8  2,5

*Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas en kontantutdelning på 4,50 SEK per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås fredag den 27 april 2018. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att skickas ut från Euroclear Sweden AB torsdag den 3 maj 2018. 

Aktien kan handlas inklusive utdelning till och med onsdag den 25 april 2018.