Ägarstruktur - Trelleborg AB

Aktieägarstruktur

Trelleborg AB:s 10 största aktieägare per 30 Juni 2017

Nr  Ägare Andel av kapital, % Andel av röster, %
 1  Dunkerintressen*  10,51  54,02
 2  AMF Försäkring & Fonder
 5,55  2,85
 3  Didner & Gerge fonder
5,352,75
 4 Lannebo Fonder
 3,36  1,73
 5 Första AP-Fonden
 3,23 1,66
 6 Henderson Global Investors 3,00  1,54
 7 SEB Fonder
 2,48 1,27
 8 Allianz Global Investors 2,08  1,07
 9  Swedbank Robur Fonder
1,991,03
 10 Vanguard1,971,01

Total

39,53

68,93

Källa: Holdings, Modular Finance AB

 * Samtliga A-aktier ägs av Dunkerintressena, som består av ett antal stiftelser, fonder och förvaltningsbolag skapade genom testamentariska förordnanden av grundaren till Helsingborgs och Trelleborgs gummifabriker, Henry Dunker.