Ägarstruktur - Trelleborg AB

Aktieägarstruktur

Trelleborg AB:s 10 största aktieägare per 31 December 2017

Nr  Ägare Andel av kapital, % Andel av röster, %
 1  Dunkerintressen*  10,51  54,02
 2  Didner & Gerge fonder 
 5,60  2,88
 3  AMF Försäkring & Fonder
 5,55  2,85
 4  Första AP-Fonden 
 3,17  1,63
 5  Henderson Global Investors
 3,11  1,60
 6  Allianz Global Investors
 2,81  1,45
 7  Lannebo Fonder
 2,78  1,43
 8  Vanguard
 2,14  1,10
 9  SEB Fonder
 1,82  0,94 
 10  Swedbank Robur Fonder
 1,69  0,87

Total

39,18

68,75

Källa: Holdings, Modular Finance AB

*Samtliga A-aktier ägs av Dunkerintressena, som består av ett antal stiftelser, fonder och förvaltningsbolag skapade genom testamentariska förordnanden av grundaren till Helsingborgs och Trelleborgs gummifabriker, Henry Dunker.