Ägarstruktur - Trelleborg AB

Aktieägarstruktur

Trelleborg AB:s 10 största aktieägare per 30 September 2017

Nr  Ägare Andel av kapital, % Andel av röster, %
 1  Dunkerintressen*  10,51  54,02
 2  Didner & Gerge fonder 
 5,27  2,71
 3  AMF Försäkring & Fonder
 5,25  2,70
 4  Henderson Global Investors
 3,35  1,67
 5  Första AP-Fonden
 3,23  1,66
 6  Lannebo Fonder  2,90  1,49
 7  Allianz Global Investors
 2,75  1,41
 8  SEB Fonder
 2,34  1,20
 9  Vanguard
2,08  1,07
 10  Swedbank Robur Fonder
1,93  0,99

Total

39,52

68,92

Källa: Holdings, Modular Finance AB

*Samtliga A-aktier ägs av Dunkerintressena, som består av ett antal stiftelser, fonder och förvaltningsbolag skapade genom testamentariska förordnanden av grundaren till Helsingborgs och Trelleborgs gummifabriker, Henry Dunker.