Ägarstruktur - Trelleborg AB

Aktieägarstruktur

Trelleborg AB:s 10 största aktieägare per 31 december 2016

Nr  Ägare Andel av kapital, % Andel av röster, %
 1  Dunkerintressen*  10,51  54,02
 2  AMF Försäkring & Fonder
 6,26  3,21
 3  Didner & Gerge fonder
5,632,89
 4 Lannebo Fonder
 3,45  1,77
 5 Första AP-Fonden
 3,23 1,66
 6 Allianz Global Investors 2,27  1,17
 7 Swedbank Robur Fonder 1,96 1,01
 8 Handelsbanken Fonder 1,95  1,00
 9  Vanguard
 1,94 1,00
 10 Nordea Fonder1,750,90

Total

 38,96

68,64

Källa: Holdings, Modular Finance AB

 * Samtliga A-aktier ägs av Dunkerintressena, som består av ett antal stiftelser, fonder och förvaltningsbolag skapade genom testamentariska förordnanden av grundaren till Helsingborgs och Trelleborgs gummifabriker, Henry Dunker.