Ägarstruktur - Trelleborg AB

Aktieägarstruktur

Trelleborg AB:s 10 största aktieägare per 30 Juni 2016

Nr  Ägare Andel av kapital, % Andel av röster, %
 1  Dunkerintressen*  10,51  54,02
 2  AMF Försäkring & Fonder
 6,50  3,34
 3  Didner & Gerge fonder
5,422,78
 4  Första AP-Fonden
 3,67  1,89
 5 Lannebo Fonder
 2,63 1,35
 6 Allianz Global Investors 2,34  1,20
 7 Handelsbanken Fonder 2,13 1,10
 8 Columbia Threadneedle 1,96  1,01
 9  Vanguard
 1,90 0,98
 10 Swedbank Robur Fonder1,850,95

Total

 38,91

68,61

Källa: Holdings, Modular Finance AB

 * Samtliga A-aktier ägs av Dunkerintressena, som består av ett antal stiftelser, fonder och förvaltningsbolag skapade genom testamentariska förordnanden av grundaren till Helsingborgs och Trelleborgs gummifabriker, Henry Dunker.