2015

Presentationer 2015

Bokslutskommuniké för 2015

Webbsändning

Presentation material


Förvärv av CGS

Webbsändning

Presentationsmaterial


Rapport för tredje kvartalet 2015

Webbsändning

Presentationsmaterial


Rapport för andra kvartalet 2015

Webbsändning

Presentationsmaterial


Rapport för första kvartalet 2015

Webbsändning

Presentationsmaterial