Trelleborg Wheel Systems - Trelleborg AB

Däck som skyddar skörden och skogarna 

Trelleborg Wheel Systems är en ledande global leverantör av däck och kompletta hjul till lantbruks- och skogsbruksmaskiner, materialhanteringsfordon och entreprenadmaskiner samt till fordon med två hjul.

Marknadssegment

Trelleborg Wheel Systems är verksamt inom två marknadssegment:

Lantbruk: Däck och kompletta hjul till traktorer och andra fordon inom lant- och skogsbruk. Affärsområdet är ledande i delsegmentet för extra stora däck.

Transport: Däck och kompletta hjul för materialhanteringsfordon inklusive truckar och andra materialhanteringsfordon med hög nyttjandegrad och belastning samt till cyklar och motorcyklar.

Aktuella prioriteringar

  • Förvärvet av CGS Holding förväntas slutföras under första halvåret 2016 – integrera Mitas och Trelleborgs verksamheter med varandra.
  • Utöka produktion i och utveckling av den nya anläggningen för lantbruksdäck i USA.
  • Fortsätta utveckla erbjudandet Totalt värde för kunden (TVO).
  • Fortsätta produktutvecklingen av däck för ökad effektivitet och bättre miljö samt utöka sortimentet och nå nya marknader.
  • Utveckla erbjudandet i Asien och Afrika.
  • Söka utvalda tilläggsförvärv.

Exempel på varumärken/produktnamn: Trelleborg Elite XP, Trelleborg M², Mitas, Cultor, Premia, Mastersolid, Orca, Brawler, Interfit.

Produktionsenheter: Brasilien, Italien, Kina, Lettland, Serbien, Sri Lanka, Sverige, Tjeckien och USA.

Marknadskontor: Australien, Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Indonesien, Italien, Kanada, Kina, Lettland, Malaysia, Mexiko, Nederländerna, Polen, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Spanien,  Storbritannien, Sverige, Schweiz, Tjeckien, Tyskland, USA och Österrike.

Tre frågor

Maurizio Vischi, affärsområdeschef, förklarar aspekter av kundintegration inom hans affärsområde. 

Maurizio Vischi Wheel System affärsområdeschefBeskriv vad som kännetecknar ditt affärsområde.
Vi jobbar fokuserat med att utveckla  konceptet Totalt värde för kunden (Total Value of Ownership, TVO). Med TVO optimerar vi kundens kostnader över tid, i och med att vi även kalkylerar in aspekter som däckens livslängd och bränsleförbrukning i vårt erbjudande av förstklassiga däck.

Vi har också ett tätt samarbete med våra kunder runtom i världen. Lokal närvaro och global räckvidd har blivit en viktig drivkraft i vår affärsstrategi.

Nämn en teknisk höjdpunkt under året.
Pit Stop Line för våra premiumindustridäck  är ett bra exempel på kundfokuserad innovation. Ett orange band, Pit Stop Line, framträder på däckets yta när det snart har tjänat ut och behöver bytas. Vår forskning visar att över 85 procent av däcken byts för tidigt vilket betyder att användarna drar på sig onödiga kostnader och stilleståndstid. Detta löser Pit Stop Line. Pit Stop Line har förstärkt både vår ledande position som innovatör på marknaden men också vår position som expert av komplicerade produktionsprocesser.

Vilka är era viktigaste utvecklingsområden de kommande åren?
Förvärvet av CGS Holding förväntas slutföras under första halvåret 2016. Då blir det utan tvekan att framgångsrikt integrera CGS dotterbolag Mitas med vår nuvarande verksamhet. Vi kommer att bli en global ledare inom lantbruksdäck och, i kombination med det brasilianska förvärvet, kommer vi att stärka vår ledande position inom industridäck.

Vi kompletterar till exempel vårt erbjudande av massiva industridäck med pneumatiska, alltså luftfyllda, däck och får därmed tillgång till nya marknader. För lantbruksdäcken ökar vi produktutbudet med fler varumärken och en större geografisk marknad, med förstärkt närvaro i Europa och Nordamerika samt större andelar av de ryska och ukrainska marknaderna.

Anställda per geografisk marknad

Nettoomsättning per geografisk marknad

Nettoomsättning per segment

Huvudkontor

Trelleborg Wheel Systems Italia S.p.A.

Business Area Head Office
Via Naz. Tiburtina, 143
IT-00010 Villa Adriana (Roma)
Italy
tel: +39 0774 38 41
fax: +39 0774 38 48 02
Visa på kartan info.tws@trelleborg.com

Affärsområdets webbplatser