Trelleborg Offshore & Construction

Avancerade polymerbaserade lösningar för extrema förhållanden 

Trelleborg Offshore & Construction är en ledande global projektleverantör av polymerbaserade kritiska lösningar för de mycket krävande miljöerna offshore olja & gas respektive infrastruktur.

Marknadssegment

Trelleborg Offshore & Construction är verksamt inom två marknadssegment:

Olja & gas: Polymerbaserade lösningar för prospektering och utvinning av olja & gas.

Infrastruktur: Tätningar och vibrationsdämpande lösningar i tunnlar, broar och andra stora bygg- och anläggningsprojekt. Marina konstruktioner för förtöjning, dockning och förankring i hamnar och fartyg.

Aktuella prioriteringar

  • Proaktivt hantera nedgången inom segmentet olja & gas – och förbereda inför den framtida uppgången genom strukturanpassningar och investeringar i teknik och medarbetare.
  • Fokusera på organisk tillväxt, inte minst genom innovativ teknik- och produktutveckling, men även via nya geografiska marknader och produktnischer.
  • Utveckla och få hävstångseffekt från dokumenterad framgångsrik projektledning.
  • Söka utvalda värdeskapande tilläggsförvärv.

Exempel på varumärken/produktnamn:
ANDRE, Elastopipe™ , FireNut™ , RiserGuard®, SCN Supercone, SeaGuard, SeaTechnik™ , SmartDock®, Ultra M.I.S., Uraduct® och Vikotherm™ .

Produktionsenheter: Australien, Brasilien, Danmark, Kina, Nederländerna, Norge, Singapore, Storbritannien och USA.

Marknadskontor: Australien, Brasilien, Danmark, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Indien, Indonesien, Japan, Kina, Nederländerna, Norge, Singapore, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Sydkorea, Turkiet och USA.

Tre frågor

Fredrik Meuller, affärsområdeschef.

Fredrik Meuller affärsområdeschef Beskriv vad som kännetecknar ditt affärsområde.
Vi är en utpräglad projektverksamhet  och våra lösningar är byggda för att prestera i de tuffaste av miljöer, där det inte finns några utrymmen för fel. Kunderna känner en trygghet i att Trelleborg har så många välfungerande lösningar redan installerade och en så omfattande referenslista inom respektive nisch. Ofta saknas det branschstandarder, så kunderna måste kunna lita på att Trelleborg kan skräddarsy effektiva lösningar som motsvarar projektets krav utan att hjulet behöver uppfinnas på nytt.

På vilket sätt drar kunden nytta av er lokala närvaro och globala räckvidd?
Jag vill nämna de teknologier och produkter vi förvärvade under 2015.

Den ena verksamheten designar och tillverkar marina fendersystem med tillbehör för användning vid kaj.

Den andra verksamheten är marknadsledande inom marina positionerings- och övervakningssystem, och främst specialiserad på att utveckla mjukvara som används när fartyg ska docka eller förankra till havs eller vid kaj.

Tillsammans stärker de Trelleborgs erbjudande som attraktiv helhetsleverantör av marina docknings- och förankringslösningar, för hamnar och fartyg, oavsett om det är för ägare eller chefer/befälhavare.

Vilka är era viktigaste utvecklingsområden de kommande åren?
Det har varit en minst sagt utmanande marknadssituation inom olja & gas under året med signifikant lägre världsmarknadspris på olja och stor osäkerhet på efterfrågan. Vi har och kommer fortsatt att hantera situationen men samtidigt också förbereda oss på en återhämtning, med hjälp av innovativa lösningar och rätt struktur. 

Generellt har vi fortsatt goda möjligheter till organisk tillväxt då långsiktiga makroekonomiska fundamenta är klart positiva – globalt finns stora investeringsbehov i energi och infrastruktur, såväl i mogna marknader (Europa) som i tillväxtmarknader (Asien, Sydamerika).


Anställda per geografisk marknad

Nettoomsättning per geografisk marknad

Nettoomsättning per marknadssegment

Huvudkontor

Trelleborg Offshore & Construction

Business Area Head Office
Johan Kocksgatan 10
SE-231 81 Trelleborg
Sweden 
tel: +46 410 510 00 
fax: +46 410 71 15 21
Visa på kartan offshore.construction@trelleborg.com

Affärsområdets webbplatser