Trelleborg Industrial Solutions - Trelleborg AB

När avancerat applikationskunnande krävs för heltäckande, hållbara industriella lösningar

Trelleborg Industrial Solutions är en ledande leverantör av polymerbaserade kritiska lösningar inom industriella applikationsområden såsom utvalda slang- och tätningssystem samt antivibrationslösningar för spårbundna fordon, fartyg och industriell utrustning.

Marknadssegment

Trelleborg Industrial Solutions är verksamt inom fem marknadssegment:

Generell industri: Lösningar för hantering av vätskor som exempelvis slangar, kompensatorer och elastomera material. Antivibrationslösningar som exempelvis vibrationsdämpare och precisionskomponenter.

Olja & gas: Marina slangar för hantering av olja och gas.

Infrastruktur: Rörtätningar och reparation av dricksvatten- och avloppssystem, tätningsprofiler för fasader, fönster och dörrar.

Transport: Vibrationsdämpande och akustiklösningar för spårbundna fordon och marina applikationer liksom entreprenadmaskiner. Tätningssystem för tåg och lastbilar.

Personbilar: Polymerlösningar för drivaxlar och styrapplikationer.

Aktuella prioriteringar

  • Fokusera på lönsam tillväxt genom att växa i nischer; till exempel inom bygg och infrastruktur i Nordamerika och personbilar i Asien, samt förstärka positionerna inom lönsamma segment i Västeuropa.
  • Skapa ökat mervärde och närmare samarbete med kunder genom exempelvis produktinnovationer, utökade erbjudanden, vara en partner som det är enkelt att göra affärer med samt fokus på digitala lösningar.
  • Optimera produktionsstrukturen och fokusera på tillväxt i befintliga nya produktionsanläggningar i tillväxtländer.
  • Söka utvalda tilläggsförvärv.

Exempel på varumärken/produktnamn:
CRYOLINE®, DragonCoat®, epros®, Forsheda®, KLELINE®, Metalastik®, Novibra®, Power-Lock™, SEALINE®, Sewer-Lock™, TRELLINE® och TRELLVAC.

Produktionsenheter: Brasilien, Estland, Finland, Frankrike, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland och USA.

Marknadskontor: Brasilien, Finland, Frankrike, Indien, Kina, Mexiko, Nederländerna, Norge, Polen, Ryssland, Spanien, Storbritannien, Sverige, Turkiet, Tyskland, Ungern, USA och Österrike.

Tre frågor

Mikael Fryklund, affärsområdeschef.

Mikael Fryklund affärsområdeschef

Beskriv vad som kännetecknar ditt affärsområde.
Produkterna inom mitt affärsområde är av många olika slag, men gemensamt för dem alla är vår applikationsexpertis. Varje lösning har vuxit fram ur våra ingående kunskaper om en viss, många gånger nischad, applikation. Förståelse för marknaden och ett tätt samarbete med våra kunder är alltså av avgörande betydelse i inledningen och utvecklingen av varje lösning.

Vi har en relativt stor verksamhet och försäljningsandel i Europa men har under senare år både förvärvat och växt i andra delar av världen. Som till exempel i Kina via investeringar i utökad produktion av bälgar till personbilar eller i Mexiko via förvärvet av en verksamhet inom polymerbaserade tätningssystem för olika typer av vatten- och avloppsrör.

Nämn en teknisk höjdpunkt under året.
Det är svårt att välja en. Men jag är stolt över utvecklingsarbetet av vår nya slang för flytande naturgas (LNG) som vi ser stor potential i.

Jag skulle också vilja nämna vårt kunnande inom rörledningsnät som vidareutvecklats under året. Med våra rörtätningslösningar kan man laga trasiga rörledningar utan att behöva gräva i gatan och slipper på så sätt störa trafik och boende.

Vilka är era viktigaste utvecklingsområden de kommande åren?
Det är att utveckla och än mer förbättra vår befintliga dagliga verksamhet, med fokus på lönsam tillväxt. Inte minst handlar det om att ännu bättre ta tillvara den lokala efterfrågan som finns i olika nischer i olika delar av världen. Vi har starka kunderbjudanden som kan ”exporteras” till både nya marknader och segment. Vi tittar också på utveckling av nya produkter och lösningar, tekniker och materialval.


Anställda per geografisk marknad

Nettoomsättning per geografisk marknad

Nettoomsättning per marknadssegment

Huvudkontor

Trelleborg Industrial Solutions

Business Area Head Office
Johan Kocksgatan 10
SE-231 81 Trelleborg
Sweden 
tel: +46 410 510 00 
fax: +46 410 71 15 21
Visa på kartan industrial.solutions@trelleborg.com

Affärsområdets webbplatser 

Industrial Sealing Systems Fluid Handling Solutions 
 Moulded Components Elastomer Laminates
 Sealing Profiles Fluid Handling 
 Pipe Seals  
Industrial Antivibration Solutions

Industrial AVS