Trelleborg Industrial Solutions - Trelleborg AB

När avancerat applikationskunnande krävs för heltäckande, hållbara industriella lösningar

Trelleborg Industrial Solutions är en ledande leverantör av polymerbaserade kritiska lösningar inom industriella applikationsområden såsom utvalda slang- och tätningssystem samt antivibrationslösningar för spårbundna fordon, fartyg och industriell utrustning.

Marknadssegment

Trelleborg Industrial Solutions är verksamt inom fem marknadssegment:

Generell industri: Lösningar för hantering av vätskor som exempelvis i slangar, kompensatorer och elastomera material. Antivibrationslösningar som exempelvis vibrationsdämpare och precisionskomponenter. Tätningsprofiler för fasader, fönster och dörrar.

Olja & gas: Marina slangar för hantering av olja och gas.

Infrastruktur: Rörtätningar och reparation av dricksvatten- och avloppssystem.

Transport: Vibrationsdämpande och akustiklösningar för spårbundna fordon och marina applikationer liksom entreprenadmaskiner. 

Personbilar: Polymerlösningar för drivaxlar och styrapplikationer.

Aktuella prioriteringar

  • Fokusera på lönsam tillväxt.
  • Skapa ökat mervärde genom produktinnovationer.
  • Utveckla en verksamhet för industriell antivibration i världsklass.
  • Fortsätta utvecklas på nya marknader.
  • Fortsätta optimera produktionsstrukturen.

Exempel på varumärken/produktnamn:
CRYOLINE®, DragonCoat®, epros®, Forsheda®, KLELINE®, Metalastik®, Novibra®, Power-Lock™, SEALINE®, Sewer-Lock™, TRELLINE® och TRELLVAC.

Produktionsenheter: Brasilien, Estland, Finland, Frankrike, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland och USA.

Marknadskontor: Brasilien, Finland, Frankrike, Indien, Kina, Mexiko, Nederländerna, Norge, Polen, Ryssland, Spanien, Storbritannien, Sverige, Turkiet, Tyskland, Ungern, USA och Österrike.

Anställda per geografisk marknad

Nettoomsättning per geografisk marknad

Nettoomsättning per marknadssegment

Huvudkontor

Trelleborg Industrial Solutions

Business Area Head Office
Johan Kocksgatan 10
SE-231 81 Trelleborg
Sweden 
tel: +46 410 510 00 
fax: +46 410 71 15 21
Visa på kartan industrial.solutions@trelleborg.com

Affärsområdets webbplatser 

Industrial Sealing Systems Fluid Handling Solutions 
 Moulded Components Elastomer Laminates
 Sealing Profiles Fluid Handling 
 Pipe Seals  
Industrial Antivibration Solutions

Industrial AVS

Automotive Boots

Boots