Trelleborg Coated Systems

Unika polymerlösningar för belagda vävar 

Trelleborg Coated Systems är en ledande global leverantör av unika kundlösningar inom polymerbelagda vävar till ett flertal industriella applikationer.

Marknadssegment

Trelleborg Coated Systems är verksamt inom fyra marknadssegment:

Generell industri: Tryck- och lackdukslösningar för all slags offset samt flexo- och digitaltryck. Produktlinje av valsöverdrag för flexotryck på förpackningar. Belagda vävar och kalanderbehandlade material till ett flertal industriella applikationer.

Transport: Belagda vävar till exempel till gummigolv och bälgar på tåg.

Flyg: Belagda vävar till exempel till kabin, panel och utrymningsrutschkanor i flygplan samt bälgar till passagerarbryggor.

 Personbilar: Kalanderbehandlade material till exempel till bromsshims.

Aktuella prioriteringar

  • Fokusera på organisk tillväxt i olika dimensioner; i geografier och segment, genom innovation, kundintegration och differentiering.
  • Fokusera på produkt- och processinnovationer.
  • Optimera befintlig tillverkning, logistik och geografisk närvaro, liksom säljoch distributionsmodell.
  • Söka utvalda tilläggsförvärv.

Exempel på varumärken/produktnamn: Axcyl®, Printec, Rollin® och Vulcan®.

Produktionsenheter: Brasilien, Frankrike, Italien, Kina, Storbritannien, Sverige och USA.

Marknadskontor: Brasilien, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Sverige, USA och Österrike.

Tre frågor

Dario Porta, affärsområdeschef.

Dario Porta affärsområdeschef

Beskriv vad som kännetecknar ditt affärsområde.
Det krävs polymerteknisk spetskompetens och applikationskunnande för att utveckla och tillverka polymerbelagda vävar. Av de polymerbelagda vävarna görs dels tryckdukar för allt slags tryck, dels vävar som ingår i ett stort antal produkter, från medicinteknisk utrustning till bälgar på tåg. Gemensamt för våra produkter är att de har högt teknikinnehåll och är kritiska för den totala lösningen.

Med förvärvet av de amerikanska verksamheterna för belagda vävar 2014 har vår relativa försäljningsfördelning mellan tryckdukslösningar och belagda vävar ändrats i riktning mot belagda vävar. Vår tyngdpunkt har också flyttats från Europa till Nord- och Sydamerika. Vi lägger också relativt sett mer resurser på försäljning och FoU än för några år sedan.

Nämn en teknisk höjdpunkt under året.
Det pågår många utvecklingsprojekt inom affärsområdet. Men jag skulle vilja nämna ett där vi framgångsrikt använt vävar som är sammanfogade med en så kallad dropstitch-teknik och därefter belagt dem med gummi. Tekniken gör produkten uppblåsbar – som en badmadrass. Användningsområdena är många men produkten kan med fördel användas som botten på en båt eller flotte.

Vilka är era viktigaste utvecklingsområden de kommande åren?
Trots att vi redan finns i ett stort antal nischer så finns utvecklings- och expansionsmöjligheter i andra segment, nischer och geografier, inte minst för våra polyuretanbelagda vävar. Förpackningar och därmed tryckdukar till förpackningar är ett område som växer. Vi fortsätter dessutom att se över våra distributionsnätverk och vi undersöker närliggande tekniker.

De globala megatrenderna är gynnsamma. Inom exempelvis flygindustrin efterfrågas lättare flygplansflottor och ökad säkerhet, något som passar vår redan starka position inom flyg.


Anställda per geografisk marknad

Nettoomsättning per geografisk marknad

Nettoomsättning per marknadssegment

Nyckeltal

Huvudkontor

Trelleborg Coated Systems

Head Office
Trelleborg Coated Systems
IT-268 55 Lodi Vecchio
Italy
Strada Provinciale 140
tel: +39 037 140 61
Visa på kartan coated.systems@trelleborg.com