Skapat och fördelat ekonomiskt värde

Trelleborgs verksamhet genererar ett ekonomiskt värde som i
stor utsträckning fördelas mellan olika intressenter, såsom
leverantörer av varor och tjänster, anställda, aktieägare, banker
och andra kreditgivare samt samhället i form av skatter.Siffrorna nedan hänför sig till kvarvarande verksamheter för både 2009 och 2010. Under 2010 genererades 27 196 (24 797) MSEK varav 24 795 (23 587) MSEK
fördelades på de olika intressentgrupperna enligt diagrammet och specifikationen nedan.
 
Fördelat värde 2010, MSEK
 
  • Leverantörer: Betalning för material och tjänster 16 647 (15 505), Se not 8.

  • Anställda: Löner och förmåner 7 480 (7 407),  Se not 8.

  • Aktieägare: Utdelning 2010: 136 (0). Långsiktig utdelningspolicy: 30--50 procent av årets nettoresultat,  se här.

  • Kreditgivare: Räntekostnader 236 (411), Se not 11.

  • Samhället: Betalda skatter 294 (264), Se här.
 
Infoga Diagram på fördelningen 
Senast uppdaterad 2011-03-15 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande