Bättre hållbarhet - Trelleborg AB

En ny dimension

Vi kan hjälpa våra kunder att minska energianvändningen, bevara hälsan samt skydda infrastrukturinvesteringarna. I vårt hållbarhetskoncept Blue Dimension™ finns lösningar som stöder våra kunders och samhällets hållbarhetsagenda. Trelleborgs lösningar skyddar människor, miljö och infrastruktur.  

Bättre hållbarhet (Blue Dimension™): Vi skyddar människor

Vi gör livet säkrare och bekvämare. Bland våra positiva bidrag till hållbarhetsarbetet hör: bullerdämpning, lager som skyddar byggnader vid jordbävningar samt utveckling av lågfriktionsmaterial för flygplans utrymningsrutschkanor. 

Bättre hållbarhet (Blue Dimension™): Vi skyddar miljön 

Våra lösningar minskar miljöpåverkan genom att: spara energi, minska utsläppen, minimera markpackningen inom jordbruket och förlänga produktlivslängden för våra kunder kombinerat med lägre krav på underhåll. 

Bättre hållbarhet (Blue Dimension™): Vi skyddar infrastruktur 

Vi skyddar våra kunders infrastrukturinvesteringar, som broar, tunnlar, järnväg och avloppssystem genom att leverera innovativa lösningar som förbättrar kostnadseffektiviteten och förlänger den operativa livslängden.