Produkter

Standard produkter med kundetilpasning 

Vi har en rekke standard produkter og løsninger i vår portefølje. Noen av disse kan du lese mer om under.
Alle våre standard produkter og løsninger kan kundetilpasses, slik at de blir optimale til behovet som skal dekkes. Det kan produseres alt fra enkelt komponenter til volumproduksjon.
Kontakt oss om du ønsker å vite mer om våre standard produkter og løsninger - samt hvordan de kan tilpasses ditt spesifikke behov.

Hva kan vi hjelpe deg med?
*
*
*
*
*
*
Luftfart
Gruvedrift
Materialhåndtering
Jernbane og kollektivtransport
Landbruk og skogbruk
Forsvar
Medisinsk utstyr og biovitenskap
Offshore oppdrift og seismikk
Fornybar energi og kraftproduksjon
Automotiv
Skjerm utskrift
Bygg og anlegg
Marine
Process
ROV-AUV-HOV
Annen
*

Krokstadelva, Norway

Address: Kalosjegata 15, 3055 Krokstadelva, Norway
Phone: +47 32 23 20 00

Show on map AppliedTechnologies@Trelleborg.com