Personvernerklaering

Personvernerklæring for nettsted og e-post – Trelleborg

1.     Introduksjon 

Når du besøker vårt nettsted, kan Trelleborg Offshore UK Ltd 01369166, Stanley Way, Skelmersdale, Lancashire, WN8 8EA ("Trelleborg", "vi", "oss") samle og behandle personlig informasjon ("Personlig informasjon") om deg.

Denne personvernerklæringen ("Personvernerklæring") gir opplysninger om hvilken Personlig informasjon som blir innsamlet via vårt nettsted og til hvilke formål denne Personlige informasjonen blir behandlet.

       

I denne Personvernerklæringen blir begrepet "behandle" brukt om alle aktiviteter som involverer din Personlige informasjon, inkludert innsamling, bearbeiding, lagring, deling, tilgjengeliggjøring, bruk, overføring og avhending av informasjon. 

Med "Gjeldende personvernlovgivning" menes all lovgivning og regelverk, inkludert regler utstedt av relevante tilsynsmyndigheter som beskytter individets frihet og grunnleggende rettigheter, særlig retten til personvern når det gjelder behandling av Personlig informasjon som innimellom berører Trelleborg, inkludert lover og regler for databeskyttelse, uten begrensninger, som implementerer Databeskyttelsesdirektivet 95/46/EC og fra 25. mai 2018 EUs regelverk 2016/679 i Europaparlamentet og Rådet av 27. april 2016 vedrørende vern av fysiske personer når det gjelder behandling av personopplysninger og fri flyt av slik informasjon, og Opphevelsesdirektivet 95/46/EC (General Data Protection Regulation), kjent som "GDPR".

"Personlig informasjon" defineres som enhver informasjon som vedrører en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

2.     Informasjonskapsler (Cookies) – hvorfor vi samler inn og behandler din Personlige informasjon    

Trelleborg bruker informasjonskapsler og andre lignende teknikker for å samle inn informasjon om deg og din enhet (slik som telefon eller PC) når du besøker vårt nettsted. Vennligst se vår cookie policy for mer informasjon vedrørende Trelleborgs bruk av informasjonskapsler og en beskrivelse av nåværende formål som din Personlige informasjon kan bli brukt til. Vi bruker informasjonskapsler til følgende formål:  

2.1.  Tilpasse vår interaksjon og tilby deg relevante produkter og tjenester    

Når du besøker vårt nettsted og våre landingssider, samt sender inn skjemaer via disse nettsidene, kan vi samle og behandle din Personlige informasjon for å kunne forstå deg som kunde bedre og tilpasse vår interaksjon med deg, for eksempel ved å vise deg produkter og tjenester som vi tror at du vil like.

 

Vi ser på din bruk av nettstedet, for eksempel hvor du har klikket, din besøksfrekvens, tiden du har brukt på hvert besøk osv. 

Personlig informasjon som blir behandlet for slike formål inkluderer:

IP-adresse

Enhets-ID

Land eller region

Postadresse/postnummer

E-postadresse

Fornavn

Etternavn

Firma/organisasjonsnavn 

Stilling

Telefonnummer

Forretningsområde(r) 

Interesseområder 

Trelleborg.com-aktiviteter som nedlasting av dokumenter, videovisninger, innsending av kontaktskjema, sidevisninger, besøksfrekvens osv.

Originale kilder for henvisninger ("referrals") før besøk på Trelleborg.com, slik som e-postlinker, websider, innlegg på sosiale medier, annonseklikk osv. som ledet til ditt besøk på vårt nettsted.

       

Det lovmessige grunnlaget for behandlingen av din Personlige informasjon som nevnt ovenfor er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle vårt rettmessige ønske om å kunne forstå deg som kunde bedre og for å tilpasse vår interaksjon med deg og kunne vise deg relevante produkter og tjenester, artikkel 6.1 f) GDPR.     

2.2.  Identifisere potensielle kunder og forretningsmuligheter   

Når du besøker vårt nettsted og våre landingssider, samt sender inn skjemaer via disse nettsidene, kan vi samle og behandle din Personlige informasjon for å identifisere om du kan være en potensiell kunde eller forretningsmulighet.

Vi ser på din bruk av nettstedet, for eksempel hvor du har klikket, din besøksfrekvens, tiden du har brukt på hvert besøk osv. 

Personlig informasjon som blir behandlet for slike formål inkluderer:

IP-adresse

Enhets-ID

Land eller region

Postadresse/postnummer

E-postadresse

Fornavn

Etternavn

Firma/organisasjonsnavn 

Stilling

Telefonnummer

Forretningsområde(r) 

Interesseområder 

Trelleborg.com-aktiviteter som nedlastinger av dokumenter, videovisninger, innsending av kontaktskjema, sidevisninger, besøksfrekvens osv.

Originale kilder ("henvisninger") før besøk på Trelleborg.com, slik som e-postlinker, websider, innlegg på sosiale medier, annonseklikk osv. som førte ditt besøk til vårt nettsted.

Det lovmessige grunnlaget for behandlingen av din Personlige informasjon som nevnt ovenfor er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle vårt rettmessige ønske om å kunne identifisere potensielle kunder og forretningsmuligheter, artikkel 6.1 f) GDPR. 

2.3.  Identifisere bruksmønstre og føre statistikk             

Når du besøker vårt nettsted og våre landingssider, samt fyller ut skjemaer på disse nettsidene, kan vi samle inn og behandle anonymisert Personlig informasjon for å identifisere bruksmønstre og føre statistikk. Vi ser på hvilke geografiske områder våre brukere kommer fra, slik som land og språkinnstillinger.      

Det lovmessige grunnlaget for behandlingen av din Personlige informasjon som nevnt ovenfor er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle vårt rettmessige ønske om å kunne identifisere bruksmønstre og føre statistikk, artikkel 6.1 f) GDPR.

3.     Hvorfor vi samler inn og behandler din personlige informasjon

3.1.  Gi deg informasjon, slik som nyhetsbrev, kataloger og pressemeldinger   

Dersom du melder deg på som mottaker av nyhetsbrev, kataloger, pressemeldinger eller lignende informasjon om Trelleborg og selskapets forretningsvirksomhet eller gjør en engangsbestilling av slik informasjon, vil vi behandle din Personlige informasjon for å kunne gi deg den etterspurte tjenesten eller informasjonen. 

Personlig informasjon som blir behandlet for slike formål inkluderer:

Fornavn

Etternavn

E-postadresse

Telefonnummer

Firma/organisasjon

Interesseområder

Det lovmessige grunnlaget for behandlingen av din Personlige informasjon som nevnt ovenfor er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle vårt rettmessige ønske om å kunne gi deg tjenesten og informasjonen du har bedt om, artikkel 6.1 f) GDPR. Dersom du ikke gir oss informasjonen markert med * i nettstedets skjema, vil vi ikke kunne være i stand til å gi deg den etterspurte tjenesten. 

3.2.  Svare på dine spørsmål og generelt håndtere tilbakemeldinger 

De fleste av våre nettsteder gir den besøkende funksjonalitet for å kunne kommunisere med oss, stille spørsmål og komme med tilbakemeldinger vedrørende våre tjenester og virksomhet. Der du bruker slik funksjonalitet, vil Trelleborg behandle din Personlige informasjon med formål om å svare på dine spørsmål og håndtere tilbakemeldinger fra deg. 

Personlig informasjon som blir behandlet for slike formål inkluderer:

Fornavn 

Etternavn 

E-postadresse 

Adresse

Telefonnummer 

Tilbakemeldinger og kommentarer skrevet av deg 

Kilde for nettsted

Det lovmessige grunnlaget for behandlingen av din Personlige informasjon som nevnt ovenfor er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle vårt rettmessige ønske om å kunne svare på spørsmål og håndtere tilbakemeldinger fra deg, artikkel 6.1 f) GDPR. Dersom du ikke gir oss informasjonen markert med * i nettstedets skjema, vil vi ikke kunne være i stand til å gi deg den etterspurte tjenesten. 

3.3.  Håndtere kommunikasjon og bestillinger eller klager sendt fra deg via e-post, fax og lignende

Dersom du sender en e-post eller fax til en av våre ansatte, vil vi behandle den Personlige informasjonen som du har avgitt for å kunne håndtere din forespørsel eller bestilling. 

Personlig informasjon som blir behandlet for slike formål inkluderer:

Fornavn

Etternavn

E-postadresse

Adresse 

Telefonnummer

Annen Personlig informasjon gitt av deg

Det lovmessige grunnlaget for behandlingen av din Personlige informasjon som nevnt ovenfor er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle vårt rettmessige ønske om å kunne svare på spørsmål og håndtere bestillinger eller klager fra deg, artikkel 6.1 f) GDPR.

3.4.  Opprette personlige brukerkontoer for nettsted   

Noen av Trelleborgs nettsteder lar brukerne opprette en personlig brukerkonto med innlogging. Dersom du oppretter en brukerkonto på disse nettstedene, vil Trelleborg behandle din personlige informasjon slik at du kan sette opp og håndtere en personlig brukerkonto, lage din innlogging, få tilgang til din konto og håndtere dine abonnementer og/eller forespørsler. 

Personlig informasjon som blir behandlet for slike formål inkluderer:

Fornavn

Etternavn

E-postadresse

Kundenummer

Telefonnummer

Dine abonnementer og/eller forespørsler

 

Det lovmessige grunnlaget for behandlingen av din Personlige informasjon som nevnt ovenfor er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle vårt rettmessige ønske om å kunne opprette og håndtere din brukerkonto og oppfylle brukerkontoavtalen med deg, artikkel 6.1 b) og f) GDPR. Dersom du ikke gir oss informasjonen markert med * i nettstedets skjema, vil vi ikke kunne være i stand til å gi deg den etterspurte tjenesten. 

3.5.  Håndtere klager relatert til våre tjenester og produkter

Noen av våre nettsteder gir deg muligheten til å formidle klager relatert til våre tjenester og produkter. Når du formidler en klage til oss, vil Trelleborg behandle din Personlige informasjon med formål om å undersøke, håndtere og svare på din klage. 

Personlig informasjon som blir behandlet for slike formål inkluderer:

Fornavn

Etternavn

E-postadresse

Telefonnummer

Referansenummer for kunde

Firma/organisasjon 

Klager og kommentarer fra deg

Det lovmessige grunnlaget for behandlingen av din Personlige informasjon som nevnt ovenfor er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle vårt rettmessige ønske om å undersøke, håndtere og svare på din klage, artikkel 6.1 f) GDPR. Dersom du ikke gir oss informasjonen markert med * i nettstedets skjema, vil vi ikke kunne være i stand til å gi deg den etterspurte tjenesten. 

3.6.  Håndtere din prisforespørsel eller bestilling relatert til våre produkter og tjenester 

Noen av våre nettsteder lar deg sende en prisforespørsel eller bestille produkter og tjenester som Trelleborg tilbyr. Når du sender oss en prisforespørsel eller en bestilling, vil Trelleborg behandle din Personlige informasjon med formål om å håndtere forespørselen eller bestillingen. 

Personlig informasjon som blir behandlet for slike formål inkluderer:

Fornavn

Etternavn

E-postadresse

Adresse

Telefonnummer

Firma/organisasjon 

Organisasjonsnummer

Fakturaadresse

Kundenummer

Det lovmessige grunnlaget for behandlingen av din Personlige informasjon som nevnt ovenfor er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle vårt rettmessige ønske om å håndtere din bestilling, artikkel 6.1 f) GDPR. Dersom du ikke gir oss informasjonen markert med * i nettstedets skjema, vil vi ikke kunne være i stand til å gi deg den etterspurte tjenesten. 

3.7.  Overholde lovlige forpliktelser  

Trelleborg behandler Personlig informasjon for å kunne overholde lovlige forpliktelser som bokføring og skattemessige formål. 

Personlig informasjon som blir behandlet for slike formål inkluderer:

Fornavn

Etternavn

Transaksjonsdata 

Annen informasjon som er nødvendig for formålet

Det lovmessige grunnlaget for behandlingen av din Personlige informasjon som nevnt ovenfor er at den er nødvendig for at Trelleborg skal overholde lovlige forpliktelser, artikkel 6.1 c) GDPR.

3.8.  Etablere, utøve og forsvare juridiske krav

Trelleborg kan behandle din Personlige informasjon med formål om å etablere, utøve og forsvare juridiske krav i et usannsynlig tilfelle av en tvist. 

Personlig informasjon som blir behandlet for slike formål inkluderer:

Fornavn

Etternavn

Transaksjonsdata 

Annen informasjon som er nødvendig for formålet

Det lovmessige grunnlaget for behandlingen av din Personlige informasjon som nevnt ovenfor er at den er nødvendig for å oppfylle vårt rettmessige ønske om å etablere, utøve og forsvare juridiske krav, artikkel 6.1 f) GDPR.

4.     Hvor lenge beholder vi din personlige informasjon

Trelleborg vil beholde Personlig informasjon så lenge det er nødvendig for å kunne oppfylle formål som er skissert i denne Personvernerklæringen, så sant det ikke kreves eller er pålagt å beholde den lenger av lokale lover som Trelleborg er underlagt. Vi bruker følgende kriterier for å fastsette hvor lenge vi beholder informasjonen: (i) så lenge vi har et aktivt forhold til deg (enten som person eller som ansatt hos en av våre bedriftskunder, leverandører, samarbeidspartnere eller media, eller som investor/eier, styremedlem eller analytiker); (ii) som følge av lovlige forpliktelser som Trelleborg må forholde seg til (slik som skattelovgivning og regnskapskrav); og (iii) så lenge det er tilrådelig i lys av vår juridiske stilling (slik som gjeldende vedtekter om begrensninger).

5.     Formidling og overføring av Personlig informasjon

Konsernselskaper     

Trelleborg kan formidle behandlet Personlig informasjon til andre selskaper innen Trelleborg-konsernet. Trelleborg har sørget for å iverksette passende sikkerhetstiltak for din Personlige informasjon i tilfelle av en slik overføring innen Trelleborg-konsernet ved å inngå en Dataoverføringsavtale internt i konsernet, hvor enhver slik overføring implementerer standard kontraktsbestemmelser fra den europeiske kommisjonen.

Andre mottakere

Domstoler og eksterne juridiske rådgivere: Formål med overføringen: For å kunne utøve, etablere og forsvare juridiske rettigheter. Lovmessig grunnlag: Å oppfylle våre og deres rettmessige interesse av å få tvister løst av kompetent rettsvesen.

[Andre mottakere]

Dataprosessorer som virker på vegne av Trelleborg   

Trelleborg kan dessuten overføre Personlig informasjon til eksterne parter, slik som selgere og tjenesteleverandører som prosesserer Personlig informasjon på vegne av Trelleborg. Der slik overføring medfører overføring av Personlig informasjon utenfor EU/EØS, vil Trelleborg sørge for at standard kontraktsbestemmelser fra den europeiske kommisjonen blir inngått mellom den overførende instansen hos Trelleborg og den mottakende eksterne part. Alternativt vil andre sikkerhetstiltak bli satt i verk før slike overføringer.

6.     Sikkerhet

6.1.  Vi vil sørge for at tilgangen til din Personlige informasjon blir tilstrekkelig sikret ved å iverksette hensiktsmessige sikkerhetstiltak, avhengig av forholdene og tatt i betraktning av teknologisk utvikling, kostnader for implementering og prosesseringens karakter, rekkevidde, kontekst og formål så vel som risiko. For å støtte denne forpliktelsen har vi implementert hensiktsmessige tekniske, fysiske og organisatoriske forholdsregler for å beskytte din Personlige informasjon mot: uautorisert eller tilfeldig ødeleggelse, endring eller overføring; misbruk; skade; tyveri eller tilfeldig tap; eller uautorisert tilgang.

7.     Dine rettigheter      

7.1.  Rett til korrigering     

Trelleborg vil gjøre tiltak i samsvar med gjeldende personvernlovgivning for å holde din Personlige informasjon korrekt, komplett og oppdatert. Dersom du påpeker at Personlig informasjon om deg er mangelfull, ufullstendig eller feil, har du rett til å få korrigert den Personlige informasjonen. 

Du har i tillegg også rett til å be om tilgang til den Personlige informasjonen om deg som vi behandler. 

7.2.  Øvrige rettigheter fra 25. mai 2018    

Fra 25. mai 2018 har du i henhold til gjeldende personvernlovgivning i tillegg til denne korrigeringsretten også rett til: 

(i)     Tilgang

Du kan be om bekreftelse på om Personlig informasjon er behandlet eller ikke, og om så er tilfelle be om tilgang til din Personlige informasjon og eventuelle øvrige opplysninger som formålet med behandlingen. Du har også rett til å få en kopi av din Personlige informasjon som blir behandlet. Dersom ønsket om tilgang sendes elektronisk, vil informasjonen bli oversendt i et vanlig elektronisk format dersom du ikke ber om noe annet.  

(ii)    Innvendinger mot visse typer behandling

Du kan protestere mot at din Personlige informasjon skal behandles basert på rettmessig interesse, på grunnlag av din bestemte situasjon og behandling for direkte markedsføringsformål. Dersom du har bedt om å motta et abonnement på e-post, vil hver e-post inneholde en lett tilgjengelig avmeldingsfunksjon hvor du kan avregistrere deg fra videre kommunikasjon.

(iii)   Sletting

Du kan få slettet din Personlige informasjon under visse omstendigheter, slik som når din Personlige informasjon ikke lenger brukes til de formål den ble samlet inn for.

(iv)   Begrensning av behandling

Du kan be oss om å begrense behandlingen av din Personlige informasjon til kun å omfatte lagring av din Personlige informasjon i gitte situasjoner, som for eksempel når behandlingen er ulovlig, men du ikke ønsker at din Personlige informasjon skal slettes.

(v)    Tilbaketrekking av samtykke

Du har når som helst rett til å trekke ditt samtykke til behandling av Personlig informasjon tilbake, i den utstrekning behandlingen er basert på ditt samtykke.       

(vi)   Dataportabilitet

Du kan be om å få en maskinlesbar kopi av Personlig informasjon som er behandlet på grunnlag av ditt samtykke, eller fordi behandlingen har vært nødvendig for å gjennomføre en avtale med deg, hvor Personlig informasjon har blitt gitt til Trelleborg av deg (dataportabilitet) og be om at informasjonen blir overført til en annen databehandler (der det er mulig).

7.3.  Klager til tilsynsmyndighetene

Du erkjenner at du alltid har rett til å fremføre klager vedrørende behandling av din Personlige informasjon til en kompetent myndighet for databeskyttelse dersom det er angitt i gjeldende personvernlovgivning. Du kan nå myndigheten for databeskyttelse her https://ico.org.uk/ og her Svenska Datainspektionen.

8.     Kontaktinformasjon

Dersom du skulle ha spørsmål eller bekymringer vedrørende behandling av din Personlige informasjon, ønsker å utøve noen av dine rettigheter eller motta en kopi av sikkerhetstiltakene som er iverksatt for å beskytte din Personlige informasjon i tilfelle av overføring, er du velkommen til å kontakte Trelleborg via kontaktinformasjonen du finner under. 

Trelleborg Offshore UK Ltd 01369166
Stanley Way, Skelmersdale, Lancashire, WN8 8EA 
Telefon: +44 1695 712 000
offshore@trelleborg.com