Adatvédelmi és jogi nyilatkozat elfogadása

Adatvédelmi és jogi nyilatkozat elfogadása

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ: a Trelleborg Wheel Systems Italia Spa-ra (196/2003. sz. törvény személyes adatok védelméről) vonatkozó adatvédelemmel kapcsolatos információk a 13. cikkelyben (Tájékoztató) találhatók.

A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA: az adatok, melyek közvetlenül az érdekelttől, elektronikus vagy papír alapú hordozókon kerülnek összegyűjtésre, a megfelelő gazdasági beszámolók készítésére és a hozzájuk kapcsolódó kommunikációra, valamint a szolgáltatások javítása érdekében kerülnek felhasználásra. Többek között például a következő célokra: 
• információkérés ellenőrzésének ellátása;
• a bejegyzett profilok kezelése, a hozzá kapcsolódó célokkal;
• díjakkal járó reklámtevékenységek, hűségkampányok, eseményekre való meghívások megvalósítása stb.;
• termékszolgátatásokról érdemi felvilágosítás nyújtása, elektronikus készülékeken (e-mail, SMS stb.) vagy személyes kapcsolaton keresztül is;
• kiváló kapcsolat ápolása az ügyfelekkel, folyamatosan javítva és személyre szabva a szolgáltatás szintjét; 
• hírlevél szolgáltatás.

A MEGBÍZÁS TERMÉSZETE ÉS A VÁLASZADÁS ESETLEGES MEGTAGADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI: a csillaggal (*) jelölt adatok kitöltése kötelező, a hiányos kitöltés esetén nem lehetséges a szolgáltatás igénybevétele. A további adatok kitöltése szabadon választható, a szolgáltatás személyre szabására, illetve az érdekelttel való kapcsolat javítására szolgálnak.      

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TERJESZTÉSI KÖZEG: az adatok egy magas szintű biztonsági funkciókkal (megőrzés és védelem adatvesztés, törlés vagy illetéktele hozzáférés ellen) ellátott elektronikus gazdálkodási rendszerbe kerülnek. Az adatokat egy személyes megbízott kezeli, aki tagja a Trelleborg Csoporthoz tartozó Wheel Systems Business Area-nak. A csoportok közti esetleges nemzetközi adatküldés (különösen az EU-n kívül) szigorú biztonsági protokollok szerint történik az érdekeltek jogainak biztosítása érdekében.  
Az adatok a megfelelő biztosítékok mellett kiadhatók harmadik fél részére (postahivataloknak, hitelintézeteknek, tanácsadó vállalatoknak, az alkalmazások műszaki karbantartóinak stb.) olyan esetekben, amikor ez szükséges a helyes gazdasági beszámoló elkészítéséhez.
Az adatok a kitűzött cél eléréséig kerülnek megőrzésre, amely általában egybevág a jelentés elkészítésének idejével, a hatályos törvények betartásával.

AZ ÉRDEKELTEK JOGAI: az érdekeltnek joga van, bármely időpontban, megerősítést kérni a rá vonatkozó személyes adatok létezéséről, az eredetükről, a megbízás céljáról és tartalmáról. Ezen felül joga van az szerződés adatainak frissítését, helyesbítését, kiegészítését, illetve törvénysértés esetén azok törlését vagy letiltását kérni, és jogos indokok esetén ellenezheti az adatok kezelését. Ezen jogokat a 196/2003. sz. törvény, 7-es cikkelye biztosítja, az archívumból való törlés lehetőségéhez minden esetben e-mailes megerősítés szükséges, különös tekintettel a hírlevél szolgáltatásra.

A MEGBÍZÁS FELELŐSE ÉS TULAJDONOSA: Trelleborg Wheel Systems Italia Spa (Székhely: Via Nazionale Tiburtina 143, 00010 Villa Adriana, Tivoli RM - Partita IVA 05794321009 -

Iscritta al Registro Imp. del Trib. di Roma 11772260151, Iscritta al R.E.A. 907676) megkereshető bármilyen információval kapcsolatosan vagy a felsorolt jogok gyakorlása céljából az alábbi elérhetőségeken: info.tws@trelleborg.com 

Az érdekeltek bármely pillanatban kérhetik, bármely formai követelmény nélkül, a nevezett megbízás esetleges felelőseinek azonosító adatait. Személyes adatok kérhetőek annak érdekében, hogy az esetleges harmadik felek felé megfelelő legyen a tájékoztatás.