Expansion Bellows in Norwegian

Belger

Belger eller kompensatorer er fleksible og elastiske forsterkede forbindelser som brukes i rørsystemer, broer, jernbane og vei for å gi kompenserende funksjoner, tar opp vridning, bøyning og lengdeforandring samtidig som at den reduserer vibrasjon og støy. Våre belger er utformet i henhold til kundens spesifikasjoner, og vi har lang erfaring med leveranser av alle typer belger - inklusive brannbestandige utførelser. 

Høy kvalitet

Lang erfaring, kompetanse og produksjonskunnskap sørger for belger av høyeste kvalitet.

Kundetilpasset

Våre belger skreddersys for å møte våre kunders behov, inkludert størrelse, form og ekspansjonsrate. 

Demper vibrasjon & støy 

Ypperlig lydisolasjon og antivibrasjons kvaliteter .

Applikasjoner og områder

Produktet er optimalt for konstruksjoner som gjennomgår vibrasjon- , lyd- og temperaturutfordringer.

Rørsystemer

Broer

Jernbane

Veier

Local presence, global reach

How can we assist you?

Our skilled staff will contact you within the next business day.

*
*
*
*
*

Boston, US

Address: 24 Teed Drive
Randolph, MA 02368
USA     
Phone: +1 774 719 1400

Show on map AppliedTechnologies@Trelleborg.com

Krokstadelva, Norway

Address: Kalosjegata 15, 3055 Krokstadelva, Norway
Phone: +47 32 23 20 00

Show on map AppliedTechnologies@Trelleborg.com

Retford, UK

Address:  Trinity Park, Randall Way, Retford, DN22 7AX, UKPhone: +44 (0) 1777 712500

Show on map AppliedTechnologies@Trelleborg.com

Rochdale, UK

Address: Eagle Way, Off Queensway, Rochdale, Lancashire, OL11 1TQ, UK
Phone: +44(0) 1706 716610

Show on map AppliedTechnologies@Trelleborg.com